Výsledky vyhledávání

 1. Kvalitativní analytická chemie jako prostředek přiblížení chemie = Qualitative analytical chemistry as a tool for sketch of chemistry / Veronika Koldová .
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX [488 s.]. ISBN 978-80-7041-839-0 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 93-101 : 2 tab. .
  článek

  článek

 2. Preference kvality účetních informací zjištěné na základě Saatyho metody = Preference quality of accounting information found on the Saaty's method / Miroslava Vlčková .
  In: Hradecké ekonomické dny 2013 [369 s.]. ISBN 978-80-7435-250-8 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2013. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 329-335 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2013_2.pdf .
  článek

  článek

 3. Zastosowanie modelu SERVQUAL w mierzeniu jakości usług edukacyjnych (implementing SERVQUAL model in the education service quality measurement) / Aleksander Sztejnberg, Monika Stypułkowska, Józef Hurek .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Aktuální otázky výuky chemie. s. 140-147 .
  článek

  článek