Výsledky vyhledávání

  1. Chudobní ako klienti sociálnej práce a prostriedky na pomoc pri riešení ich sociálnej situácie v 30. rokoch / Lenka Haburajová Ilavská .
    In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Proměny klienta služeb sociální práce. s. 109-115 .
    článek

    článek