Výsledky vyhledávání

 1. Činnost centra pro zdravotně postižené / Jiří Morávek, Jaroslava Jesenská .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 90-92 .
  článek

  článek

 2. Komprehenzivní péče o později osleplé v ČR / Miroslava Štréblová .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 160-165 .
  článek

  článek

 3. Model komplexní péče v Centru zrakových vad / Irena Jílková .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 157-159 .
  článek

  článek

 4. Program činnosti pobytového rehabilitačního a rekvalifikačního střediska pro nevidomé / Marie Šifferová .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 173-180 .
  článek

  článek

 5. Rehabilitácia u osôb so sluchovým postihnutím / Klaudia Guštafíková .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 149-156 .
  článek

  článek

 6. Vliv speciální edukace a rehabilitace jedinců s diagnózou diabetes mellitus na jejich zdravotní a psychosociální stav / Miroslava Javorská .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 303-307 .
  článek

  článek

 7. Výsledky longitudinálního výzkumu rehabilitace zrakově postižených v ČR / Pavel Wiener .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 186-191 .
  článek

  článek

 8. Vývoj, stav a strategie rozvoje v referenčním poli tyflologie / Ján Jesenský .
  In: Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia [310 s.]. ISBN 80-7041-041-8 Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 14-34 : 8 obr. .
  článek

  článek

 9. Zkušenosti ze systému rehabilitace zrakově postižených v ČR / Renata Rucká .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 181-185 .
  článek

  článek