Výsledky vyhledávání

 1. Dejiny prekladu a prekladania - výzvy a kontexty súčasnej translatológie / Mária Kusá .
  In: Preklad a tlmočenie 11. Banská Bystrica : Belianum, 2014 [207 s.]. ISBN 978-80-557-0795-2. S. 97-103 .
  článek

  článek

 2. Posuny ako typy prekladatel'ských verzií : (na počesť minulo a tohoročného výročia Antona Popoviča : 1933 - 1984) / Dušan Tellinger .
  In: Preklad a tlmočenie 11. Banská Bystrica : Belianum, 2014 [207 s.]. ISBN 978-80-557-0795-2. S. 186-195 .
  článek

  článek

 3. Prax v integrovanej výučbe odborného prekladu / Zuzana Kraviarová .
  In: Preklad a tlmočenie 11. Banská Bystrica : Belianum, 2014 [135 s.]. ISBN 978-80-557-0796-9. S. 32-41 .
  článek

  článek