Výsledky vyhledávání

 1. Determinanty hodnotových konstruktů ve vzdělávání romských žáků základních škol / Martin Kaleja  Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2013 . 122 stran . ISBN 978-80-7464-233-3 (brožováno) : .   [3, z toho volných 1, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0110
  Prezenčně1000
 2. Détours & déclics : action culturelle et langue française . Genouilleux : Éditions La passe du vent, 2018 . 140 stran . ISBN 978-2-84562-314-9 (brožováno) .   [2, z toho volných 2]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0200
 3. Disappointment : toward a critical hermeneutics of worldbuilding / Jarrett Zigon  New York : Fordham University Press, 2018 . 205 stran . ISBN 978-0-8232-7824-4 (brožováno) .   [1, z toho volných 0]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0010
  kniha

  kniha

 4. Diverzita v edukácii / Jana Duchovičová a kol.  Nitra : Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2012 . 251 stran . ISBN 978-80-558-0223-7 (brožováno) .   [2, z toho volných 2]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0200
 5. Drogy a ohrožené skupiny mladých lidí / Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogovou závislost ; editoři českého vydání Lenka Šťastná, Matúš Šucha ; překlad Jiří Bareš . Praha : Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze : Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, 2010 . 48 s . ISBN 978-80-254-6807-4 (brož.) : . http://toc.nkp.cz/NKC/201005/contents/nkc20102089847_1.pdf .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 6. Jinakost - postižení - kritika : společenské konstrukty nezpůsobilosti a hendikepu : antologie textů z oboru disability studies / editorka Kateřina Kolářová ; z anglických originálů přeložily Zuzana Šťastná a Sylva Ficová  Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2012 . 581 stran . ISBN 978-80-7419-050-6 (brožováno) : .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 7. Metodika sociální práce v sociálním bydlení / hlavní editoři Marek Mikulec, Martina Šnejdrlová  [Praha] : [Ministerstvo práce a sociálních věcí], 2019 . 6 svazků . ISBN 978-80-7421-192-8 (soubor ; brožováno). ISBN 978-80-7421-193-5 (úvod ; brožováno). ISBN 978-80-7421-194-2 (proces ; brožováno). ISBN 978-80-7421-195-9 (nejčastější ; brožováno). ISBN 978-80-7421-196-6 (specifika ; brožováno). ISBN 978-80-7421-197-3 (vybrané ; brožováno). ISBN 978-80-7421-198-0 (přílohy ; brožováno) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 8. Ochotnicze Hufce Pracy w systemie wsparcia młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym = The voluntary labour corps within the system of support for the youth in danger of social exclusion / Redakcja naukowa Beata Górnicka i Karol Neisch . Opole : Uniwersytet Opolski, Instytut Nauk Pedagogicznych, 2010 . 170 stran . ISBN 978-83-62105-29-8 (brožováno) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 9. Právo, medicína, pedagogika a mladá (znevýhodněná) generace : texty k aktuálním problémům speciální pedagogiky k poctě 150. výročí narození Josefa Zemana . Hradec Králové : Gaudeamus, 2019 . 120 stran . ISBN 978-80-7435-748-0 (brožováno) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 10. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami = Preschool education of children with special educational needs / Miroslava Bartoňová, Ilona Bytešníková et al. . Brno : Masarykova univerzita, 2012 . 272 stran . ISBN 978-80-210-6044-9 (brožováno) .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000