Výsledky vyhledávání

 1. Ciel'ové skupiny sociálnej pedagogiky = Targetgroupsofsocialpedagogy / Zlatica Bakošová .
  In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [395 s.]. ISBN 978-80-7435-407-6 (brož.). S. 278-288 .
  článek

  článek

 2. Ekonomické a sociokultúrne dopady sociálneho cestovného ruchu = Economic and socio-cultural impacts of social tourism / Ivica Linderová .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [472 stran]. ISBN 978-80-7435-547-9. S. 138-144 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_2.pdf .
  článek

  článek

 3. Je sociální podnikání cestou pro zvyšování zaměstnanosti znevýhodněných osob a tedy i cestou ke snižování nezaměstnanosti [elektronický zdroj] / Andrea Prouzová . 6 s .
  In: Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru [1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7435-102-0 Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011 .
  článek

  článek

 4. Môže to byť správne v teórii, ale nehodí sa to pre prax / Marek Stachoň .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 130-135 .
  článek

  článek

 5. Prostupné zaměstnávání = Permeable employment / Iveta Mašková .
  In: Globalizace a její vliv na vývoj sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [1 CD-ROM (334 stran)]. ISBN 978-80-7435-552-3. S. 161-166 .
  článek

  článek

 6. Reflexia procesu aktualizácie štandardov terénnej sociálnej práce = Reflection on the process of updating the standards of field social work / Jana Pružinská, Elena Ondrušková .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [465 stran]. ISBN 978-80-7435-647-6. S. 260-267 .
  článek

  článek

 7. Sociální cestovní ruch – nová oblast možnosti rozvoje sociálního podnikání [elektronický zdroj] / Lenka Bavorová . 12 s .
  In: Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru [1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7435-102-0 Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011 .
  článek

  článek

 8. Sociální ekonomika - prostor pro zaměstnání osob ohrožených sociálním vyoučením / Marie Dohnalová .
  In: Speciální pedagogika [278 s.]. ISBN 978-80-7435-132-7 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 22-30 : 1 tab. .
  článek

  článek

 9. Sociální firma jako subjekt sociální ekonomie [elektronický zdroj] / Martina Součková . 5 s .
  In: Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru [1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7435-102-0 Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011 .
  článek

  článek

 10. Sociální firma - šance pro budoucnost [elektronický zdroj] / Michaela Hubáčková . 10 s .
  In: Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru [1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7435-102-0 Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011 .
  článek

  článek