Výsledky vyhledávání

 1. Administratívna práca pedagóga ako riziko formálnej práce v penitenciárnom zaobchádzaní / Tibor Roman, Andrej Mátel .
  In: Rizika sociální práce [566 s.]. ISBN 978-80-7435-086-3 (brož.) Rizika sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 95-100 .
  článek

  článek

 2. Antiopresívne prístupy v sociálnej práci / Andrej Mátel .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 80-86 .
  článek

  článek

 3. Zodpovednosť sociálneho pracovníka voči seba a defenzívna orientácia v sociálnej práci / Andrej Mátel, Tibor Roman .
  In: Rizika sociální práce [566 s.]. ISBN 978-80-7435-086-3 (brož.) Rizika sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 60-70 : 4 schémata .
  článek

  článek