Výsledky vyhledávání

 1. Diagnostika vyučovacieho štýlu učiteľov chémie a fyziky / Renáta Tóthová .
  In: Aktuální otázky výuky chemie [373 s.]. ISBN 80-7041-437-5 Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 134-137 .
  článek

  článek

 2. K přípravě učitelů základních škol pro oblast informačních technologií a světa práce / Friedmann Zdeněk .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [195 s.]. ISBN 80-7041-545-2 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 56-60 .
  článek

  článek

 3. Sonda z rozvíjení tvořivosti u studentů PdF UHK prostřednictvím dramatické improvizace / Věra Kotková .
  In: Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. V Liberci : Technická univerzita, 2008 [235 s.]. ISBN 978-80-7372-422-1 (brož.). S. 126-131 .
  článek

  článek

 4. Význam sociometrického dotazníku D-1 pro učitele základních škol = The importance of the D-1 sociometric questionnaire for elementary school teachers / Jiří Kressa .
  In: Socialia 2010 [457 s.]. ISBN 978-80-7435-091-7 (brož.) Socialia 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 213-220 .
  článek

  článek