Výsledky vyhledávání

 1. Bydlení ve veřejných budovách "salonu republiky". Ztracená funkcionalistická "vila" přednosty Okresního úřadu v Hradci Králové = Living in public buildings of the "salon of the republic". Lost functionalist "villa" of the head district office in Hradec Králové = Wohnen in öffentlichen Gebäuden des " Salons der Republik". Die Verlorengegangene funktionalistische "Villa" des Bezirksamtsvorstehers in Hradec Králové / Jan Falta .
  In: Královéhradecko [535 s.]. ISSN 1214-5211. ISBN 978-80-85031-86-7 (brož.) Zrození moderního města (1890-1939. Hradec Králové : Státní oblastní archiv v Zámrsku - Státní okresní archiv Hradec Králové, 2010. s. 59-80 : 15 obr. .
  článek

  článek

 2. Obchodní a živnostenská komora v Hradci Králové a její budova / Petr Grulich .
  In: Královéhradecko [333 s.]. ISBN 80-85031-51-5. [Hradec Králové] : Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2004. s. 61-70 .
  článek

  článek

 3. "Předsíň salonu republiky". Vliv Ulrichova Hradce Králové na okolí (na příkladu obce Kukleny) = "The hall of the Salon of Republic". The influence of Ulrich's Hradec Králové on its surroundings (based on the example of Kukleny village) = "Das Vorzimmer zum Salon der Republik". Des Einfluss "Ulrichs" Hradec Králové auf die Umgebung (am Beispiel der Gemeinde Kukleny) / Ivo Kadleček - Karolína Myšáková .
  In: Královéhradecko [535 s.]. ISSN 1214-5211. ISBN 978-80-85031-86-7 (brož.) Zrození moderního města (1890-1939. Hradec Králové : Státní oblastní archiv v Zámrsku - Státní okresní archiv Hradec Králové, 2010. s. 135-149 : 7 obr. .
  článek

  článek

 4. Vladimír Fultner: kterak mladí architekti stavěli Ulrichův Hradec = Vladimír Fultner: how young architects built Ulrich's Hradec = Vladimír Fultner: wie die jungen Architekten Ulrichs Hradec erbauten / Marcel Pencák .
  In: Královéhradecko [535 s.]. ISSN 1214-5211. ISBN 978-80-85031-86-7 (brož.) Zrození moderního města (1890-1939. Hradec Králové : Státní oblastní archiv v Zámrsku - Státní okresní archiv Hradec Králové, 2010. s. 283-300 : 7 obr. .
  článek

  článek