Výsledky vyhledávání

 1. Autismus a komunikace = Autism and communication / Sarmīte Tūbele .
  In: Komunikace a handicap. Komunikace a handicap II. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [1 CD (229 s.)]. ISBN 978-80-7435-386-4 (brož.). S. 7-17 .
  článek

  článek

 2. Edukace žáků s poruchou autistického spektra / Petr Adamus .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014 [198 s.]. ISBN 978-80-7464-659-1 (brož.). S. 28-37 .
  článek

  článek

 3. Narušení neverbální komunikace u osob s poruchami autistického spektra s akcentem na deficity zasahující zrakový kontakt v reflexi logopedů ČR = Impaired of nonverbal communication persons with disorders autistic spectrum, with accent on deficits intercurrent visual contact in reflection speech therapist ČR / Kateřina Vitásková, Alena Říhová .
  In: Komunikace a handicap. Komunikace a handicap II. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [1 CD (229 s.)]. ISBN 978-80-7435-386-4 (brož.). S. 100-112 .
  článek

  článek

 4. Primární diagnostika Aspergerova syndromu v mladším školním věku = Primary diagnosis of Asperger syndrome in younger school age / Petr Adamus .
  In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016 [128 s.]. ISBN 978-80-7464-862-5. S. 60-67 .
  článek

  článek

 5. Strategie vedoucí k zefektivnění komunikace v rodině s dítětem s poruchou autistického spektra = Strategy leading to more effective communication in the family with a child with autism spectrum disorder / Kateřina Vitásková, Alena Říhová .
  In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce [724 s.]. ISBN 978-80-7435-359-8 (brož.) Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 588-597 .
  článek

  článek

 6. Využití metodiky strukturovaného učení v modifikaci pomůcek pro volnočasové aktivity a výuce na hudební nástroj u jedinců s autismem a vadou zraku / Dagmar Vilášková .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014 [198 s.]. ISBN 978-80-7464-659-1 (brož.). S. 99-104 .
  článek

  článek