Výsledky vyhledávání

 1. Nezamestnanosť a jej dopad na slovenskú rodinu = Uneployment and its impact on family slovak / Katarína Gežová .
  In: Socialia 2010 [457 s.]. ISBN 978-80-7435-091-7 (brož.) Socialia 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 97-105 : 1 graf, 2 tab. .
  článek

  článek

 2. Rozvodovosť ako negatívny dopad transformačných a integračných procesov na slovenskú rodinu / Katarína Cimprichová Gežová .
  In: Acta sociopathologica IV. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017 [197 s.]. ISBN 978-80-7435-666-7. S. 75-86 .
  článek

  článek

 3. Uplatnenie mediácie v rozvodovom procese a úloha sociálneho pedagóga v nej / Katarína Cimprichová Gežová .
  In: Acta sociopathologica III. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [293 s.]. ISBN 978-80-7435-637-7. S. 227-239 .
  článek

  článek