Výsledky vyhledávání

 1. Cizí jazyk - prostředek k výchově evropanství na 1. st. ZŠ / J. Juřicová, K. Mihálová .
  In: Socialia 2002 [209 s.]. ISBN 80-7041-902-4 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 115-118 : 5 tab. .
  článek

  článek

 2. Česká verze dotazníku sociální opory u dětí a dospívajících CASSS-CZ / Jiří Mareš, Stanislav Ježek, František Tomášek .
  In: Mareš, Jiří. Sociální opora u dětí a dospívajících. Hradec Králové : Nucleus, 2003 [252 s.]. ISBN 80-86225-47-1. S. 91-101 .
  článek

  článek

 3. Dotazníkové šetření jako dokumentace o studiu / Tatiana Gavalcová .
  In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2011 [214 s.]. ISBN 978-80-7435-153-2 (brož.) E-learning 2011. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 125-131 .
  článek

  článek

 4. Dotazníkové šetření rozšíření, použití a zájmu o e-learning na úrovni základního vzdělávání českých škol = Questionnaire survey expansion, use and interestof e-learning in basic education of Czech schools / Zuzana Školeková .
  In: Alternativní metody výuky 2010 [65 s.]. ISBN 978-80-7435-043-6 (brož.) Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 48 .
  článek

  článek

 5. Etika péče v sociální práci / Marie Plačková .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 340-348 : 4 obr. .
  článek

  článek

 6. Formálne komunikačné nástroje = Formal communication tools / Jana Kedrová .
  In: Hradecké ekonomické dny 2012 [322 s.]. ISBN 978-80-7435-171-6 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2012. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 126-130 : 2 grafy, 2 tab. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2012_1.pdf .
  článek

  článek

 7. Hodnocení kvality vysokoškolské přednášky = Quality evaluation of a university lecture / Jan Sedláček, Jiří Štýrský, Hana Šafránková .
  In: Alternativní metody výuky 2010 [65 s.]. ISBN 978-80-7435-043-6 (brož.) Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 43 .
  článek

  článek

 8. Implementace powerpointových prezentací a multimediálních objektů do výuky chemie na SŠ - dotazníkové šetření = Implementation of PowerPoint's presentations and multimedia objects to chemistry on secondary school - questionnaire survey / Jan Veřmiřovský .
  In: Alternativní metody výuky 2010 [65 s.]. ISBN 978-80-7435-043-6 (brož.) Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 52 .
  článek

  článek

 9. Jak si rozumíme s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání ? / Svobodová Eva .
  In: Dítě předškolního věku a jeho paidagogos [98 s. +]. ISBN 978-80-7041-647-1 (brož.) Dítě předškolního věku a jeho paidagogos. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 75 .
  článek

  článek

 10. K problematice realizace kompetencí učitelů technické výchovy na základních školách / Chráska Miroslav, Procházková Ivona .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [195 s.]. ISBN 80-7041-545-2 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 69-73 : 3 tab. .
  článek

  článek