Výsledky vyhledávání

 1. Lingvisticko-pragmatické sondy do sféry markentingovej komunikácie = Linguistic-pragmatic probes in the sphere of marketing communication / Miloš Horváth .
  In: Bačuvčík, Radim. Tradiční a nové v marketingové komunikaci. Zlín : VeRBuM, 2011 [218 s.]. ISBN 978-80-87500-04-0 (brož.). S. 39-47 .
  článek

  článek

 2. Presvedčovacia reklama - spotrebiteľské postupy spracovania informácií = Persuasive advertising - consumer procedure of elaboration / Kornélia Richterová, Helena Labská .
  In: Bačuvčík, Radim. Tradiční a nové v marketingové komunikaci. Zlín : VeRBuM, 2011 [218 s.]. ISBN 978-80-87500-04-0 (brož.). S. 21-29 .
  článek

  článek