Výsledky vyhledávání

  1. Vybrané juristické konotace správního (policejního) práva, determinující stav a fakticitu součinnosti a spolupráce dotčených veřejnopořádkových subjektů (aplikační exkurs) = Juridical aspects of administrative law, determining status and facticity cooperation between public administrations (application exkurs) / Josef Kříha .
    In: III. kriminologické dny [465 stran]. ISBN 978-80-7435-572-1. S. 278-298 .
    článek

    článek