Výsledky vyhledávání

 1. Biomedicínsky komponent v komplexe úvah o efektívnosti inkluzívnej - integrovanej edukácie / Judita Slezáková, Terézia Harčaríková .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014 [198 s.]. ISBN 978-80-7464-659-1 (brož.). S. 166-173 .
  článek

  článek

 2. Čo potrebujú rodiny detí s ťažkým viacnásobným postihnutím pre plnohodnotnú inklúziu v slovenskej spoločnosti = What families with children with severe multiple disabilities need for full filling inclussion in Slovak society / Dana Perašínová .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [465 stran]. ISBN 978-80-7435-647-6. S. 451-456 .
  článek

  článek

 3. Integrácia-inklúzia, alebo špeciálne vzdelávanie? / Joanna Konarska .
  In: Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenze [370 s.]. Bratislava : IRIS, 2012. ISBN 978-80-89256-89-1 (váz.). S. 128-133 .
  článek

  článek

 4. Komunikácia ľudí s postihnutím a komunikácia s ľuďmi s postihnutím / Ladislav Požár .
  In: Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenze [370 s.]. Bratislava : IRIS, 2012. ISBN 978-80-89256-89-1 (váz.). S. 73-81 .
  článek

  článek

 5. K průsečíkům a souvislostem speciálně pedagogické podpory a sociální práce : (inklusivní vzdělávání ve vybraných interdisciplinárních souvislostech) / Libor Novosád .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7464-660-7 (brož.). S. 187-199 (nečíslované strany) .
  článek

  článek

 6. Niektoré špecifiká edukácie žiakov s telesným postihnutím, chorobou a zdravotným oslabením na primárnom stupni vzdelávania / Terézia Harčaríková .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014 [198 s.]. ISBN 978-80-7464-659-1 (brož.). S. 159-165 .
  článek

  článek

 7. Proto-profesionalizace klientů pomáhajících profesí : příklad klientů preventivně výchovného zařízení / Karel Červenka .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 570-576 .
  článek

  článek

 8. Sociální ekonomika jako příležitost jak řešit sociální exkluzi [elektronický zdroj] / Daniel Nerad . 6 s .
  In: Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru [1 CD-ROM]. ISBN 978-80-7435-102-0 Sociální ekonomika jako cesta k budoucnosti neziskového sektoru. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011 .
  článek

  článek

 9. Sociální podnik - kavárna s lidmi s mentálním postižením = Social business - a café for mentally disabled / Iva Trávníčková .
  In: Globalizace a její vliv na vývoj sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [1 CD-ROM (334 stran)]. ISBN 978-80-7435-552-3. S. 295-300 .
  článek

  článek

 10. Sociálny status jednotlivca s mentálnym postihnutím v podmienkach inkluzívneho - integrovaného vzdelávania / Monika Šulovská, Jozef Fecko .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014 [198 s.]. ISBN 978-80-7464-659-1 (brož.). S. 140-151 .
  článek

  článek