Výsledky vyhledávání

 1. Aktuální obraz postavení logopedie s akcentem na jedince se sluchovým postižením / Alena Hanáková, Miloň Potměšil, Eva Urbanovská .
  In: Komunikace a handicap [491 s.]. ISBN 978-80-7435-161-7 (brož.) Komunikace a handicap. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 261-273 : 10 grafů .
  článek

  článek

 2. Antropologie cestovního ruchu na FIM UHK - metodologická výzva pro ESP (English for specific purposes) / Hana Horáková .
  In: Vědecký výzkum a výuka jazyků III [57 s. +]. ISBN 978-80-7041-947-2 (brož.) Vědecký výzkum a výuka jazyků. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 33 .
  článek

  článek

 3. Cesty k plnohodnotné mezikulturní komunikaci / Ilona Semrádová .
  In: Vědecký výzkum a výuka jazyků IV [98 s.]. ISBN 978-80-7435-136-5 (brož.) Vědecký výzkum a výuka jazyků. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 19-24 .
  článek

  článek

 4. Current trends in the teaching of forgein languages / Blanka Frydrichová Klímová .
  In: Vědecký výzkum a výuka jazyků IV [98 s.]. ISBN 978-80-7435-136-5 (brož.) Vědecký výzkum a výuka jazyků. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 44-57 : 2 obr., 1 tab. .
  článek

  článek

 5. Dítě předškolního věku a jeho komunikativní kompetence / Bartoňová Jana .
  In: Dítě předškolního věku a jeho paidagogos [98 s. +]. ISBN 978-80-7041-647-1 (brož.) Dítě předškolního věku a jeho paidagogos. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 64 .
  článek

  článek

 6. Intercultural communicative competence in a globalizing world - language as positive creativity at dialogic borderzones / Catherine Matsuo .
  In: Vědecký výzkum a výuka jazyků IV [98 s.]. ISBN 978-80-7435-136-5 (brož.) Vědecký výzkum a výuka jazyků. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 9-18 .
  článek

  článek

 7. K některým praktickým námětům pro získávání komunikativních klíčových kompetencí / Václav Víška .
  In: Hodnocení v profesi učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hodnocení v práci učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. s. 326-322 .
  článek

  článek

 8. Kompenzační vyjadřování při ústním projevu v ruštině / Josef Veselý .
  In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové [124 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1970. S. 55-74 .
  článek

  článek

 9. Kompetencje komunikacyjne pracownika socjalnego a jakość jego interakcji z klientami / Wiesław Sikorski .
  In: Rizika sociální práce [566 s.]. ISBN 978-80-7435-086-3 (brož.) Rizika sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 383-393 : 2 obr. .
  článek

  článek

 10. Komunikačné kompetencie vo finančnom riadení podnkov posobiacich v SR v kontexte súčasných globálnych procesov = Communication competencies in the financial management of companies operating in SR in the context of current global processes / Miroslava Szarková, Ľubomíra Gertler .
  In: Hradecké ekonomické dny 2012 [322 s.]. ISBN 978-80-7435-171-6 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2012. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 275-280 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2012_1.pdf .
  článek

  článek