Výsledky vyhledávání

 1. Edukace hluchoslepých v neškolských zařízeních / Ilona Ireinová .
  In: Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia [310 s.]. ISBN 80-7041-041-8 Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 156-169 : 12 grafů, 4 tab. .
  článek

  článek

 2. Kvalita života seniorov v pobytových zariadeniach sociálnych služieb = The quality of life of seniors in residential social service facilities / Ivana Pavlicová .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [465 stran]. ISBN 978-80-7435-647-6. S. 191-199 .
  článek

  článek

 3. Senioři s nedoslýchavostí a jejich specifické potřeby = Hard of hearing seniors and their special needs / Tereza Skákalová .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [465 stran]. ISBN 978-80-7435-647-6. S. 200-206 .
  článek

  článek

 4. Volný čas seniorů v zařízeních sociální péče ve srovnání s volným časem seniorů žijících v domácím prostředí / Kamil Janiš ml. .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 194-202 : 9 tab. .
  článek

  článek