Výsledky vyhledávání

 1. Moderátory zdraví a syndrom vyhoření u sociálních pracovníků = Health moderators and burnout syndrome among social workers / Alena Vosečková, Zuzana Truhlářová .
  In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce [724 s.]. ISBN 978-80-7435-359-8 (brož.) Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 243-252 .
  článek

  článek

 2. Resilience a distres u pomáhajících profesí = Resilience and distress in helping professionals / Stanislav Pelcák .
  In: Socialia 2010 [457 s.]. ISBN 978-80-7435-091-7 (brož.) Socialia 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 311-317 : 1 graf, 3 tab. .
  článek

  článek

 3. Stres a životní styl u zaměstnanců vybraných profesí = Stress and lifestyle in selected professions / Stanislav Pelcák .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [472 stran]. ISBN 978-80-7435-547-9. S. 390-397 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_2.pdf .
  článek

  článek

 4. Syndrom vyhoření / Elena Křivková .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Sociální práce a sociální služby. s. 35-43 .
  článek

  článek

 5. Vekové odlišnosti v manažmente = Age differences coping in management / Erika Hančovská, Miroslav Lukáč .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [445 stran]. ISBN 978-80-7435-546-2. S. 221-227 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_1.pdf .
  článek

  článek

 6. Výzkum stresových faktorů u zaměstnanců vybrané firmy = Research on stress factors among employees of a selected firm / Věra Strnadová, Petr Voborník .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [476 s.]. ISBN 978-80-7435-368-0 (brož.). S. 133-138 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_3.pdf .
  článek

  článek