Výsledky vyhledávání

 1. Jsou žáci běžných škol společným vzděláváním "ohroženi"? / Vanda Hájková .
  In: Acta sociopathologica IV. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017 [197 s.]. ISBN 978-80-7435-666-7. S. 87-96 .
  článek

  článek

 2. Speciálně pedagogická diagnostika a její multidimenzionální pojetí ve vzdělávání žáků s mentálním postižením / Petr Franiok .
  In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016 [128 s.]. ISBN 978-80-7464-862-5. S. 7-14 .
  článek

  článek

 3. Špeciálne výchovnovzdelávacie potreby žiaka, ich diagnostikovanie a postoje učiteľov / Mariana Cabanová .
  In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016 [128 s.]. ISBN 978-80-7464-862-5. S. 31-43 .
  článek

  článek

 4. Heterogenita žáků základních škol ve speciálněpedagogické diagnostice / Eva Zezulková, Martin Kaleja .
  In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016 [128 s.]. ISBN 978-80-7464-862-5. S. 15-24 .
  článek

  článek

 5. Ocenianie szkolne wspierające naukę języka obcego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Werona Król-Gierat .
  In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016 [128 s.]. ISBN 978-80-7464-862-5. S. 109-117 .
  článek

  článek

 6. Sociální práce s rodiči, kteří brání svým dětem v dalším vzdělávání = Social work with parents, who obstruct the further education of their children / Bohumil Stejskal .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [465 stran]. ISBN 978-80-7435-647-6. S. 53-55 .
  článek

  článek

 7. Aspekty vývoje inkluzivní školy / Miroslava Bartoňová, Marie Vítková .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014 [198 s.]. ISBN 978-80-7464-659-1 (brož.). S. 6-9 .
  článek

  článek

 8. Analýza štatistických indikátorov integrácie žiakov se špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na Slovensku v období 2003 až 2014 / Peter Krajčí .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014 [198 s.]. ISBN 978-80-7464-659-1 (brož.). S. 38-49 .
  článek

  článek

 9. Sociálny status jednotlivca s mentálnym postihnutím v podmienkach inkluzívneho - integrovaného vzdelávania / Monika Šulovská, Jozef Fecko .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014 [198 s.]. ISBN 978-80-7464-659-1 (brož.). S. 140-151 .
  článek

  článek

 10. Biomedicínsky komponent v komplexe úvah o efektívnosti inkluzívnej - integrovanej edukácie / Judita Slezáková, Terézia Harčaríková .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014 [198 s.]. ISBN 978-80-7464-659-1 (brož.). S. 166-173 .
  článek

  článek