Výsledky vyhledávání

 1. Analýza štatistických indikátorov integrácie žiakov se špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na Slovensku v období 2003 až 2014 / Peter Krajčí .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014 [198 s.]. ISBN 978-80-7464-659-1 (brož.). S. 38-49 .
  článek

  článek

 2. Aspekty vývoje inkluzivní školy / Miroslava Bartoňová, Marie Vítková .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014 [198 s.]. ISBN 978-80-7464-659-1 (brož.). S. 6-9 .
  článek

  článek

 3. Biomedicínsky komponent v komplexe úvah o efektívnosti inkluzívnej - integrovanej edukácie / Judita Slezáková, Terézia Harčaríková .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014 [198 s.]. ISBN 978-80-7464-659-1 (brož.). S. 166-173 .
  článek

  článek

 4. Edukace žáků s poruchou autistického spektra / Petr Adamus .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014 [198 s.]. ISBN 978-80-7464-659-1 (brož.). S. 28-37 .
  článek

  článek

 5. Heterogenita žáků základních škol ve speciálněpedagogické diagnostice / Eva Zezulková, Martin Kaleja .
  In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016 [128 s.]. ISBN 978-80-7464-862-5. S. 15-24 .
  článek

  článek

 6. Inkluzívne vzdelávanie žiakov so sluchovým postihnutím / Margita Schmidtová .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014 [198 s.]. ISBN 978-80-7464-659-1 (brož.). S. 50-58 .
  článek

  článek

 7. Integrácia-inklúzia, alebo špeciálne vzdelávanie? / Joanna Konarska .
  In: Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenze [370 s.]. Bratislava : IRIS, 2012. ISBN 978-80-89256-89-1 (váz.). S. 128-133 .
  článek

  článek

 8. Integrovaná edukácia žiakov mladšieho školského veku s mentálnym postihnutím / Alica Vančová .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014 [198 s.]. ISBN 978-80-7464-659-1 (brož.). S. 105-121 .
  článek

  článek

 9. Jazykové vzdelávanie rómskych detí v nultom ročníku na Slovensku / Hristo Kyuchukov .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014 [198 s.]. ISBN 978-80-7464-659-1 (brož.). S. 183-186 .
  článek

  článek

 10. Jsou žáci běžných škol společným vzděláváním "ohroženi"? / Vanda Hájková .
  In: Acta sociopathologica IV. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017 [197 s.]. ISBN 978-80-7435-666-7. S. 87-96 .
  článek

  článek