Výsledky vyhledávání

 1. Analýza štatistických indikátorov integrácie žiakov se špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na Slovensku v období 2003 až 2014 / Peter Krajčí .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014 [198 s.]. ISBN 978-80-7464-659-1 (brož.). S. 38-49 .
  článek

  článek

 2. Deti raného a predškolského veku so sluchovým postihnutím / Margita Schmidtová .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014 [198 s.]. ISBN 978-80-7464-659-1 (brož.). S. 122-126 .
  článek

  článek

 3. Diagnostické kompetence učitele v současném pojetí inkluzivního vzdělávání / Renata Kovářová .
  In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016 [128 s.]. ISBN 978-80-7464-862-5. S. 25-30 .
  článek

  článek

 4. Didaktické a mimodidaktické determinanty inkluzívnej edukácie / Iwona Chrzanowska .
  In: Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenze [370 s.]. Bratislava : IRIS, 2012. ISBN 978-80-89256-89-1 (váz.). S. 109-117 .
  článek

  článek

 5. Dieťa raného a predškolského veku s mentálnym postihnutím / Alica Vančurová .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014 [198 s.]. ISBN 978-80-7464-659-1 (brož.). S. 77-87 .
  článek

  článek

 6. Edukace žáků s poruchou autistického spektra / Petr Adamus .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014 [198 s.]. ISBN 978-80-7464-659-1 (brož.). S. 28-37 .
  článek

  článek

 7. Evaluace realizovaných profesních stáží studentů se SVP na OU v Ostravě a možná doporučení / Kateřina Janků, Hana Novohradská .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7464-660-7 (brož.). S. 75-86 (nečíslované strany) .
  článek

  článek

 8. Heterogenita žáků základních škol ve speciálněpedagogické diagnostice / Eva Zezulková, Martin Kaleja .
  In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016 [128 s.]. ISBN 978-80-7464-862-5. S. 15-24 .
  článek

  článek

 9. Inkluzívne vzdelávanie žiakov so sluchovým postihnutím / Margita Schmidtová .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014 [198 s.]. ISBN 978-80-7464-659-1 (brož.). S. 50-58 .
  článek

  článek

 10. Inkluzivní vzdělávání studentů v předmětu Vzdělávací technologie - nástroje / Ingrid Nagyová .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7464-660-7 (brož.). S. 52-57 (nečíslované strany) .
  článek

  článek