Výsledky vyhledávání

 1. Formy realizácia prevencie sociálno-patologických javov ve vybraných školách v Banské Bystrici / Simona Sámelová .
  In: Acta sociopathologica III. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [293 s.]. ISBN 978-80-7435-637-7. S. 54-73 .
  článek

  článek

 2. Kompetence a dovednosti sociálně vyloučených dětí v procesu edukace / Martin Kaleja .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014 [198 s.]. ISBN 978-80-7464-659-1 (brož.). S. 174-182 .
  článek

  článek

 3. Prevencia a riešenia deviantného správania detí a mládeže v školách v predmete záujmu školských sociálnych pedagógov / Mário Dulovics .
  In: Acta sociopathologica III. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [293 s.]. ISBN 978-80-7435-637-7. S. 105-117 .
  článek

  článek

 4. Preventívna a sociálno-výchovná činnosť sociálnych pedagógov v základních školách na Slovensku / Michaela Šajgalová .
  In: Acta sociopathologica III. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [293 s.]. ISBN 978-80-7435-637-7. S. 92-104 .
  článek

  článek

 5. Sociálny pedagóg v škole a jeho participácia na prevencii sociálno-patologických javov u žiakov / Jolana Hroncová .
  In: Acta sociopathologica III. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [293 s.]. ISBN 978-80-7435-637-7. S. 74-91 .
  článek

  článek

 6. Výzkumné výzvy v sociálně pedagogických tématech / Václav Bělík .
  In: Acta sociopathologica II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015 [188 s.]. ISBN 978-80-7435-577-6. S. 20-33 .
  článek

  článek