Výsledky vyhledávání

 1. Potenciál muzikoterapie pre stimuláciu komunikačních a rečových schopností u jednotlivcov s viacnásobným postihnutím = The potential of music therapy for stimulation of communicative and speech abilities of individuals with multiple handicap / Margaréta Osvaldová .
  In: Komunikace a handicap. Komunikace a handicap II. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [1 CD (229 s.)]. ISBN 978-80-7435-386-4 (brož.). S. 279-289 .
  článek

  článek

 2. Problematika inklúzie hudobne nadaných rómskych žiakov v umeleckom vzdelávaní / Margaréta Osvaldová .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7464-660-7 (brož.). S. 112-129 (nečíslované strany) .
  článek

  článek