Výsledky vyhledávání

  1. Špecifiká sociálnej práce s rodinou klientov s mentálnym postihnutím v zariadeniach sociálnych služieb v Košiciach = Specifics of social work with families of clients with intellectual disability in facilities of social services in Kosice / Tatiana Žiaková, Dušan Šlosár .
    In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce [724 s.]. ISBN 978-80-7435-359-8 (brož.) Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 598-604 .
    článek

    článek