Výsledky vyhledávání

 1. Ako vnímajú problematiku výtvarného nadania vysokoškolskí študenti / Daniela Valachová, Martina Pavlikánová .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7464-660-7 (brož.). S. 143-151 (nečíslované strany) .
  článek

  článek

 2. Biomedicínsky komponent v komplexe úvah o efektívnosti inkluzívnej - integrovanej edukácie / Judita Slezáková, Terézia Harčaríková .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014 [198 s.]. ISBN 978-80-7464-659-1 (brož.). S. 166-173 .
  článek

  článek

 3. Humanizácia jako podstata inkluzívneho predprimárneho vzdelávania / Dagmar Krupová .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014 [198 s.]. ISBN 978-80-7464-659-1 (brož.). S. 127-132 .
  článek

  článek

 4. Inkluzívne vzdelávanie žiakov so sluchovým postihnutím / Margita Schmidtová .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014 [198 s.]. ISBN 978-80-7464-659-1 (brož.). S. 50-58 .
  článek

  článek

 5. K průsečíkům a souvislostem speciálně pedagogické podpory a sociální práce : (inklusivní vzdělávání ve vybraných interdisciplinárních souvislostech) / Libor Novosád .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7464-660-7 (brož.). S. 187-199 (nečíslované strany) .
  článek

  článek

 6. Niektoré špecifiká edukácie žiakov s telesným postihnutím, chorobou a zdravotným oslabením na primárnom stupni vzdelávania / Terézia Harčaríková .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014 [198 s.]. ISBN 978-80-7464-659-1 (brož.). S. 159-165 .
  článek

  článek

 7. Saturácia špeciálnych edukačných potrieb u žiakov mladšieho školského veku so zrakovým postihnutím v inkluzívnych podmienkach / Jana Lopúchová .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014 [198 s.]. ISBN 978-80-7464-659-1 (brož.). S. 59-67 .
  článek

  článek

 8. Strategie při komunikaci a edukaci studentů se specifickými potřebami na UHK / Kamila Růžičková, Lucie Slezáková Misařová, Martin Kaliba .
  In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2014. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014 [134 s.]. ISBN 978-80-7435-481-6. S. 42-48 .
  článek

  článek

 9. Východiská pre edukáciu výtvarne nadaných študentov so zravotným postihnutím v inkluzívnom prostredí / Hedviga Gregušová .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7464-660-7 (brož.). S. 130-142 (nečíslované strany) .
  článek

  článek

 10. Z výskumu účinnosti inovačného programu na rozvoj zrakových funkcií u detí predškolského veku / Jan Lopúchová .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014 [198 s.]. ISBN 978-80-7464-659-1 (brož.). S. 68-76 .
  článek

  článek