Výsledky vyhledávání

 1. Autonomie žáků a hodnocení / Daniele Geffroy Konštacký .
  In: Hodnocení v profesi učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hodnocení v práci učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. s. 341-351 .
  článek

  článek

 2. Interkulturní kompetence ve výuce cizích jazyků / Daniele Geffroy Konštacký .
  In: Hodnocení v profesi učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hodnocení v práci učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. s. 307-312 .
  článek

  článek

 3. Prostředky ICT a humanizace ve vzdělávání / Jana Doležalová, Danièle Geffroy Konštacký .
  In: Humanizace ve výchově a vzdělávání [229 s.]. ISBN 978-80-7435-068-9 (brož.) Humanizace ve výchově a vzdělávání - východiska, možnosti a meze. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 188-193 : 4 obr. .
  článek

  článek

 4. Využití textů pro rozvoj interakce mezi žáky (studenty) z různých kultur / Jana Doležalová, Daniele Geffroy Konštacký .
  In: Děti cizinců a reemigrantů na školách - etický rámec interakce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Děti cizinců a reemigrantů na školách: etický rámec interakce. s. 15-18 .
  článek

  článek