Výsledky vyhledávání

 1. Možnosti "praktické filosofie" v přístupech k fotbalovému násilí / Josef Kasal .
  In: Etika sociální práce [488 s.]. ISBN 978-80-7435-037-5 (brož.) Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 398-402 .
  článek

  článek


 2. Philosophie im Deutschunterricht / Ilona Semrádová .
  In: Beiträge zur germanistischen Pädagogik [211 s.]. ISBN 978-80-7435-024-5 (brož.) Tradice a perspektivy výuky německého jazyka v Evropě. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. S. 174-183 .
  článek

  článek


 3. Fenomén péče a bezpečnosti v životě a díle Jana Amose Komenského / Miroslav Joukl .
  In: Systémová bezpečnost. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Systémová bezpečnost. s. 149-155 .
  článek

  článek


 4. Bezpečné rady ze sociologie vědění / Miloš Vítek .
  In: Systémová bezpečnost. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Systémová bezpečnost. s. 105-111 .
  článek

  článek


 5. Bezpečnost v kontextu evoluční ontologie / Josef Šmajs, Ivan Hruška .
  In: Systémová bezpečnost. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Systémová bezpečnost. s. 20-28 .
  článek

  článek


 6. Európa, jej myšlienková tradícia a zodpovednosť pedagóga / Cyril Diatka .
  In: Systémová bezpečnost. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Systémová bezpečnost. s. 58-63 .
  článek

  článek


 7. Básnicky bydlíme na této zemi / Anna Hogenová .
  In: Systémová bezpečnost. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Systémová bezpečnost. s. 64-76 .
  článek

  článek


 8. Vladimír Tardy o vzájemném vztahu mysli a těla = Vladimír Tardy on the relationship between mind and body / Olga Pechová, Alena Plháková .
  In: Kognice 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Kognice 2008. s. 104-113 .
  článek

  článek


 9. Předpoklady rozvoje transversálního rozumu = Presumptions of transversal intellect development / Ilona Semrádová .
  In: Kognice 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Kognice 2008. s. 114-118 .
  článek

  článek


 10. Bergsonovo chápání člověka v kontextu Gehlenovy filosofické antropologie / Pavel Šlégr .
  In: Sborník [429 s.]. ISBN 978-80-903509-7-7 (brož.). Hradec Králové : Katedra náboženské výchovy a charitativní práce Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové ; 2008. s. 153-160 .
  článek

  článek