Výsledky vyhledávání

 1. 30. ročníků přírodovědeckého časopisu Práce muzea v Hradci Králové (Acta Musei Reginaehradecensis s.A) = 30th volume of natural science journal "Práce Muzea v Hradci Králové" (Acta Musei Reginaehradecensis s.A) bibliografie a rejstřík : bibliography and index / Bohuslav Mocek .
  In: Muzeum východních Čech (Hradec Králové, Česko. Hradec Králové : Muzeum východních Čech, 2006. Acta musei reginaehradecensis. s. 5-28 .
  článek

  článek

 2. Brana vedy otvorená = The gate to science unlocked / Mária Lichvárová, Jarmila Kmeťová .
  In: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX [488 s.]. ISBN 978-80-7041-839-0 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 156-159 : 1 tab. .
  článek

  článek

 3. The constructivist perspective and teaching integrated science: making science accessible to all students / Danuše Nezvalová .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Aktuální otázky výuky chemie. s. 42-51 .
  článek

  článek

 4. Doc. Ing. Vladislav Martinek, CSc. zemřel = Doc. Ing. Vladislav Martinek, CSc. had died / Bohuslav Mocek .
  In: Muzeum východních Čech (Hradec Králové, Česko. Hradec Králové : Muzeum východních Čech, 2006. Acta musei reginaehradecensis. s. 155-159 .
  článek

  článek

 5. Dynamika přírodních a společenských věd / Miroslav Barvíř .
  In: Systémová komunikace. Hradec Králové : Miloš Vítek, 2006. Systémová komunikace. s. 154-162 .
  článek

  článek

 6. EUSO - European Union Science Olympiad : (Přírodovědná olympiáda zemí Evropské unie) / Jana Ševcová .
  In: 50 let fyzikální olympiády, padesát let péče o talenty [221 s., [8] s. barev. obr. příl. + 1 CD]. Hradec Králové : MAFY, 2009. s. 99-100 : 1 tab. .
  článek

  článek

 7. Implementácia prírodovedného učiva a výučby chémie do škôl na území Slovenska / Zuzana Višňovcová, Danica Melicherčíková .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Aktuální otázky výuky chemie. s. 224-229 .
  článek

  článek

 8. Interaktivní prezentace a možnosti jejich využití při výuce přírodověných předmětů / Kristýna Vondráčková .
  In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2011 [214 s.]. ISBN 978-80-7435-153-2 (brož.) E-learning 2011. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 195-200 : 4 obr. .
  článek

  článek

 9. K některým otázkám česko-polské spolupráce v oblasti přírodních věd / Jindřich Hellberg .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Aktuální otázky výuky chemie. s. 10-11 .
  článek

  článek

 10. Kontinuita přírodovědného vzdělávání v pregraduální a postgraduální přípravě učitelů / Marie Solárová .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Rozšiřující studium učitelství přírodovědných předmětů. s. 45-54 .
  článek

  článek