Výsledky vyhledávání

 1. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno= Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně : Res Publica Bohemica . Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1995- . sv . ISSN 1211-8516 .
  Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis

  časopis

 2. Metodiky pro zavádění výsledků výzkumu do zemědělské praxe . Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, [1981]-1995 . sv . ISSN 0231-9470 .
  časopis

  časopis

 3. Plant, soil and environment . Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2003- . sv . ISSN 0370-663X .
  časopis

  časopis

 4. Rostlinná výroba = Plant production : mezinárodní vědecký časopis vydávaný z pověření České akademie zemědělských věd a s podporou Ministerstva zemědělství České republiky . Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1955-2002 . sv . ISSN 0370-663X .
  časopis

  časopis

 5. Zemědělské aktuality ze světa . Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1997[1962]- . sv .
  časopis

  časopis