Výsledky vyhledávání

 1. Človek, spoločnosť, prostredie : vybrané problémy priestorovej sociológie / Peter Gajdoš . Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2002 . 374 s . ISBN (brož.) .   [6, z toho volných 6]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0600
 2. Člověk ve společnosti a v ekonomickém životě : sociologie a ekonomie pro střední koly / Přemysl Šil, Jana Karolová . Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2007 . 179 s . ISBN 978-80-7182-233-2 (brož.) .   [4, z toho volných 3, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0100
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Prezenčně1000
 3. Gender a společnost : [vysokoškolská učebnice pro nesociologické směry magisterských a bakalářských studií] / Jana Valdrová . Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2006 . 236 s . ISBN 80-7044-808-3 (brož.) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 4. Kapitoly systematické sociologie / Jiří Reichel . Praha : Eurolex Bohemia, 2004 . 260 s . ISBN 80-86432-80-7 .   [3, z toho volných 3]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0100
  Univerzitní knihovna UHK0200
 5. Kriminologie : úvod do základů / Günther Kaiser ; [z německého originálu ... přeložila Helena Válková ... [et al.] . Praha : C.H. Beck, 1994 . 268 s . ISBN 80-7179-002-8 (brož.) : .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 6. Kulturní regiony a geografie kultury : kulturní reálie a kultura v regionech Česka / Eva Heřmanová, Pavel Chromý a kolektiv . Praha : ASPI, 2009 . 348 s . ISBN 978-80-7357-339-3 (váz.) : .   [7, z toho volných 4, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0420
  Prezenčně1000
 7. Moderní sociální teorie : základní témata a myšlenkové proudy / Austin Harrington a kol. ; [z anglického originálu ... přeložila Hana Loupová] . Praha : Portál, 2006 . 495 s . ISBN 80-7367-093-3 .   [8, z toho volných 5, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0200
  Univerzitní knihovna UHK0320
  Prezenčně1000
 8. Občanský a společenskovědní základ. Sociologie. Média / Tereza Köhlerová, Jan Závodný Pospíšil, Lucie Sára Závodná  Prostějov : Computer Media, 2013 . 92 stran . ISBN 978-80-7402-148-0 (brožováno) .   [11, z toho volných 9, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0010
  Univerzitní knihovna UHK0900
  Prezenčně1000
 9. Poradenský proces . Praha : SLON, 1995 . 147 s . ISBN 80-85850-10-9 : .   [1, z toho volných 0]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0010
 10. Průvodce sociologií / Jan Jandourek . Praha : Grada, 2008 . 208 s . ISBN 978-80-247-2397-6 (brož.) .   [2, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Prezenčně1000