Výsledky vyhledávání

 1. Analýza sociální služby raná péče v HK - kvantitativní a kvalitativní zhodnocení aktuálního stavu / Zdenka Šándorová a kolektiv studentek .
  In: Možnosti sociální práce na počátku 21. století. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2005. Možnosti sociální práce na počátku 21. století. s. 143-149 .
  článek

  článek

 2. Bezpečné rady ze sociologie vědění / Miloš Vítek .
  In: Systémová bezpečnost. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Systémová bezpečnost. s. 105-111 .
  článek

  článek

 3. Bezpečnost jako systémová vlastnost kultury / Jaroslav Mozga .
  In: Systémové pojetí kultury. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Systémové pojetí kultury. s. 271-274 .
  článek

  článek

 4. Citizen satisfaction comparison - city vs. country = Srovnání spokojenosti občanů ve městě a na venkově / Pavel Bachmann .
  In: Hradecké ekonomické dny 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Hradecké ekonomické dny 2008. s. 21 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2008.pdf .
  článek

  článek

 5. Dopady rekodifikace českého trestního práva na oblast sociální práce - PMS ČR / Irena Machačová .
  In: Možnosti sociální práce na počátku 21. století. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2005. Možnosti sociální práce na počátku 21. století. s. 140-142 .
  článek

  článek

 6. Hodnocení sociálních služeb - výzva pro blízkou budoucnost / Oldřich Matoušek .
  In: Možnosti sociální práce na počátku 21. století. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2005. Možnosti sociální práce na počátku 21. století. s. 7-11 .
  článek

  článek

 7. Chudoba - sociální problém současnosti / Eva Šimková .
  In: Hradecké ekonomické dny 2005. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Hradecké ekonomické dny 2005. s. 240-245 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2005.pdf .
  článek

  článek

 8. K čemu je sociálním pracovníkům teorie, aneb, Postmoderní feministická perspektiva o "krizi poznání" / Radka Janebová .
  In: Možnosti sociální práce na počátku 21. století. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2005. Možnosti sociální práce na počátku 21. století. s. 69-78 .
  článek

  článek

 9. Koncepcia rovnosti príležitosti žien a mužov / Lenka Haburajová-Ilavská, Lýdia Lehoczká .
  In: Sexuality. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sexuality. s. 29-33 .
  článek

  článek

 10. Luhmanovo pojetí výchovy v kontextu systémové sociální teorie / Jiří Tulka .
  In: Systémová pedagogika. Hradec Králové : Miloš Vognar - M&V, 2005. Systémová pedagogika. s. 144-147 .
  článek

  článek