Výsledky vyhledávání

 1. Bulgarien auf dem Weg zur EU - von Konjunkturschwankungen zum Wachstum / Vera Pirimova .
  In: Hradecké ekonomické dny 2007. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hradecké ekonomické dny 2007/II. s. 166-175 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2007_II.pdf .
  článek

  článek

 2. Česká ekonomika a její problémy = Czech economy and its problems / Zbyněk Kuna .
  In: Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Hradecké ekonomické dny 2009. s. 15-21 : 3 tb. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2009_II.pdf .
  článek

  článek

 3. Efektivní postupy pro řízení klastrů - dobré praktiky vybraných klastrů = Efficient processes for clusters management - good practices of selected clusters / Eva Jirčíková, Drahomíra Pavelková .
  In: Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Hradecké ekonomické dny 2009. s. 261-267 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2009_I.pdf .
  článek

  článek

 4. Evaluating the performance of an estimated DSGE model for the Czech economy / Adam Pápai .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Economic Days [411 s.]. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016. ISSN 2464-6059. ISBN 978-80-7435-634-6. S. 308-315 (tištěný sborník), s. 763-770 (online zdroj) . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2016_1.pdf .
  článek

  článek

 5. Factors of foreign direct investments inflow in Lithuania / Jerzy Ładysz .
  In: Hradecké ekonomické dny 2007. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hradecké ekonomické dny 2007/I. s. 460-464 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2007_I.pdf .
  článek

  článek

 6. Hledání příčin nerovného postavení rozvojových zemí v globalizované světové ekonomice / Aleš Kocourek .
  In: IMEA 2003 [210 s.]. ISBN 80-7041-761-7 IMEA 2003. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 155-160 .
  článek

  článek

 7. Hodnocení inovačního potenciálu ekonomiky - metodologie a výsledky primárního výzkumu = The evaluation of innovation potential - methodology and the results of primary research / Marta Nečadová, Lubomíra Breňová .
  In: Hradecké ekonomické dny 2011 [405 s.]. ISBN 978-80-7435-100-6 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2011. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 210-214 : 1 obr., 1 tab. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2011_1.pdf .
  článek

  článek

 8. Hospodářská politika během transformace vs. konkurenceschopnost ekonomiky při vstupu do EU / Marek Skála .
  In: IMEA 2003 [210 s.]. ISBN 80-7041-761-7 IMEA 2003. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 173-184 : 6 obr., 3 tab. .
  článek

  článek

 9. Impact of foreign savings on the economy of CR with the use of computable general equilibrium approach / Zuzana Křístková .
  In: Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Hradecké ekonomické dny 2009. s. 351-358 : 5 tab., 3 schéma . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2009_I.pdf .
  článek

  článek

 10. Kritéria prosperity regionu / Miloš Vítek, Marcela Vítková .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Hradecké ekonomické dny 2006. s. 533-537 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2006.pdf .
  článek

  článek