Výsledky vyhledávání

 1. Ke vztahu sociální pedagogiky a práva = Law and social pedagogy / Zdeňka Vaňková .
  In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [395 s.]. ISBN 978-80-7435-407-6 (brož.). S. 123-127 .
  článek

  článek

 2. Normy a konvencie v právnom preklade / Marketa Štefková .
  In: Preklad a tlmočenie 11. Banská Bystrica : Belianum, 2014 [135 s.]. ISBN 978-80-557-0796-9. S. 47-54 .
  článek

  článek

 3. Preklad právnych textov. Dáva translatológia dostatok odpovedí? / Alena Ďuricová .
  In: Preklad a tlmočenie 11. Banská Bystrica : Belianum, 2014 [135 s.]. ISBN 978-80-557-0796-9. S. 9-15 .
  článek

  článek

 4. Niekoľko poznámok k funkcii skoposu v právnom preklade / Jaroslav Stahl .
  In: Preklad a tlmočenie 11. Banská Bystrica : Belianum, 2014 [135 s.]. ISBN 978-80-557-0796-9. S. 42-46 .
  článek

  článek

 5. Die Rechtsgrundlagen der Archivbenutzung im Freistaat Thüringen / Dieter Marek .
  In: Archivnictví v Čechách, Durynsku a Sasku [163 s.]. ISBN 978-80-904696-4-8 (brož.) Archivnictví v Čechách, Durynsku a Sasku. V Plzni : Státní oblastní archiv, 2013. S. 107-111 .
  článek

  článek

 6. Porovnání postupů při transformaci směrnic EU do právních řádů České republiky a Slovenska / Petr Wawrosz .
  In: 20 let samostatného Česka a Slovenska: porovnání jejich ekonomického vývoje a pozice v EU [138 s.]. ISBN 978-80-87764-00-8 (Vzdělávací středisko na podporu demokracie : brož.) 20 let samostatného Česka a Slovenska: porovnání jejich ekonomického vývoje a pozice v EU. Praha : Newton College ve spolupráci se Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie, 2013. S. 52-67 .
  článek

  článek

 7. Přehled evropské legislativy a legislativy ČR pro VaV / Matěj Kliman .
  In: Sborník studijních materiálů ke kurzu Česká i evropská legislativa VaV včetně ochrany duševního vlastnictví [111 s.]. ISBN 978-80-7435-350-5 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 20-62 .
  článek

  článek

 8. Transformace směrnic Evropské unie do právních řádů České republiky a Slovenské republiky / Petr Wawrosz .
  In: 20 let samostatného Česka a Slovenska: porovnání jejich ekonomického vývoje a pozice v EU [138 s.]. ISBN 978-80-87764-00-8 (Vzdělávací středisko na podporu demokracie : brož.) 20 let samostatného Česka a Slovenska: porovnání jejich ekonomického vývoje a pozice v EU. Praha : Newton College ve spolupráci se Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie, 2013. S. 127-132 .
  článek

  článek

 9. Význam práva pre prax sociálneho pracovníka / Marta Kečkéšová .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 87-92 .
  článek

  článek

 10. Komparace české a slovenské právní úpravy konkurzního práva z hlediska insolvenčního zákona = Comparison of Czech and Slovak legal emendation of bankruptcy law from the perspective of insolvency act / Josef Binar .
  In: Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Hradecké ekonomické dny 2009. s. 41-43 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2009_I.pdf .
  článek

  článek