Výsledky vyhledávání

 1. Acta Universitatis Carolinae Iuridica . Praha Karolinum - nakladatelství Univerzity Karlovy 1955- . sv . ISSN 0323-0619 . [Objednaný dokument]
  Acta Universitatis Carolinae

  časopis

 2. Ekonomický a právní poradce podnikatele . Praha : Informační centrum podnikatelů, 1994-2004 . 3 sv . ISSN 1211-4243 .
  časopis

  časopis

 3. Informační bulletin : Amnesty International Česká republika : dvouměsíčník sdružení Amnesty International ČR . Praha : Amnesty International Česká republika, 2003- . sv .
  časopis

  časopis

 4. Nová přítomnost : Měsíčník pro věci veřejné. Politika, kultura, ekonomie, ekologie, právo . Jihlava : Ekon, 1995-1999 . sv . ISSN 1211-3883 .
  časopis

  časopis

 5. Poradce . Havířov : Poradce, 1996- . sv . ISSN 1211-2437 .
  Poradce

  časopis

 6. Právní normy České republiky - výběr : čtrnáctideník vydavatelství SEVT . Praha : SEVT, 1996-2002 . sv . ISSN 1212-6187 .
  časopis

  časopis

 7. Právní rádce : měsíčník Hospodářských novin . Praha : Economia, 1993- . sv . ISSN 1210-4817 .
  Právní rádce

  časopis

 8. Právní zpravodaj : časopis pro právo a podnikání . Praha : C.H. Beck, 1999- . sv . ISSN 1212-8694 .
  časopis

  časopis

 9. Právo a rodina : rodina, manželství, děti a mládež, dědictví : rodinné právo . Praha : Linde, 2000- . sv . ISSN 1212-866X .
  Právo a rodina

  časopis

 10. Přítomnost : měsíčník pro politiku a kulturu . Praha : Nadace J.M. Stránského, 2000-2010 . sv . ISSN 1213-0133 .
  časopis

  časopis