Výsledky vyhledávání

 1. Biblia, góry i historia. Przyczynek do dyskusji nad sensem czeskich dziejów / Bogusław Czechowicz .
  In: Hradec Králové : s.n., 2009 ;. Život s historií. s. 21-29 .
  článek

  článek

 2. Evropské souvislosti první pozemkové reformy v českých zemích / Jaroslav Krameš .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Hradecké ekonomické dny 2006. s. 271-274 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2006.pdf .
  článek

  článek

 3. Kladský komitét ONV Náchod. Jeho vznik ve světle archivních dokumentů (1945) / Jaroslav Čáp .
  In: Hradec Králové : s.n., 2009 ;. Život s historií. s. 31-37 + 24 s. text. příloh .
  článek

  článek

 4. K některým specifickým rysům v historii východních Čech / Jiří Frajdl .
  In: Vladimír Wolf et Opera Corcontica [419 s.]. ISSN 1211-8176. Hradec Králové : Ústav historických věd PdF UHK, 2002. s. 114-120 .
  článek

  článek

 5. Die Landesherrschaft im Vogtland und ihre Beziehungen zur böhmischen Krone / Hagen Rüster .
  In: Archivnictví v Čechách, Durynsku a Sasku [163 s.]. ISBN 978-80-904696-4-8 (brož.) Archivnictví v Čechách, Durynsku a Sasku. V Plzni : Státní oblastní archiv, 2013. S. 127-141 .
  článek

  článek

 6. MUDr. Karel Milostný : 1913-1943 / Jan Brunclík .
  In: Hradec Králové : s.n., 2009 ;. Život s historií. s. 13-19 .
  článek

  článek

 7. Ohlas první světové války a vzniku ČSR mezi německým obyvatelstvem Orlických hor / Miroslav Chauer .
  In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové [88 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1973. S. 21-55 .
  článek

  článek

 8. Opěrné body Borešovy kolonizace Moravskotřebovska / Miroslav Plaček .
  In: Vladimír Wolf et Opera Corcontica [419 s.]. ISSN 1211-8176. Hradec Králové : Ústav historických věd PdF UHK, 2002. s. 301-311 : 6 obr. .
  článek

  článek

 9. Příspěvek k internacionálním akcím východočeského proletariátu do roku 1914 / Jiří Frajdl .
  In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové [137 s.]. Hradec Králové : Pedagogická fakulta, 1978. S. 5-31 .
  článek

  článek

 10. Zdeněk Nejedlý a spory o smysl českých dějin / Karel Štefek .
  In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové [88 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1973. S. 5-20 .
  článek

  článek