Výsledky vyhledávání

 1. Introducing English linguistics / Charles F. Meyer . Cambridge : Cambridge University Press, 2009 . x, 259 s . ISBN 978-0-521-83350-9 (váz.) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 2. An introduction to English sentence structure / Andrew Radford . Cambridge : Cambridge University Press, 2009 . x, 445 s . ISBN 978-0-521-51693-8 (váz.) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 3. Malé dějiny lingvistiky / Jiří Černý . Praha : Portál, 2005 . 239 s . ISBN 80-7178-908-9 (brož.) .   [3, z toho volných 3]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0300
 4. Morphology / Francis Katamba and John Stonham . Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2006 . xvi, 382 s . ISBN 1-4039-1643-8 (váz.) .   [2, z toho volných 2]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0200
 5. Rudiments of English linguistics / edited by Pavol Štekauer . Prešov : Slovacontakt, 2000 . 332 s . ISBN 80-88876-04-4 .   [1, z toho volných 0]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Katedra anglického a francouzského jazyka a literatury0010
  Rudiments of English linguistics

  kniha

 6. Staroslověnština v kontextu slovanských jazyků / Radoslav Večerka . Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2006 ; Praha : Euroslavica . 273 s . ISBN 80-85494-71-X (Euroslavica : váz.) .   [5, z toho volných 3, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0310
  Prezenčně1000
 7. The study of language / George Yule  Cambridge : Cambridge University Press, 2014 . xii, 322 stran . ISBN 978-1-107-65817-2 (brožováno). ISBN 978-1-107-04419-7 (vázáno) .   [2, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Katedra anglického a francouzského jazyka a literatury0010
  Univerzitní knihovna UHK0100
 8. Ústný prejav a umelecký prednes / Ján Findra, E. Tvrdon . Bratislava : Státní pedagogické nakladatelství, 1986 . 236 s .   [2, z toho volných 2]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0200
 9. Znáš pojmy z mluvnice češtiny? : slovníček pro ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií / Jana Pavlovská . Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 1998 . 182 s . ISBN 80-7182-065-2 (brož.) .   [10, z toho volných 8, prezenčně 2]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0800
  Prezenčně2000