Výsledky vyhledávání

 1. Beiträge zur germanistischen Pädagogik : Sammelband der internationalen Koferenz "II. Königgrätzer Linguistik- und Literaturtage" : Tradition und Perspektiven des Deutschunterrichts in Europa : 29.-31.10.2008 Hradec Králové. Band IV, Sektion Linguistik / Jana Ondráková, Jürgen Beyer, Petra Besedová (Hg.) . Hradec Králové : Gaudeamus, 2009 . 130 s . ISBN 978-80-7435-022-1 (brož.) .   [2, z toho volných 1, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
 2. Čeština v pohledu synchronním a diachronním : stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český / Světla Čmejrková, Jana Hoffmannová, Jana Klímová (eds.)  Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2012 . 857 stran . ISBN 978-80-246-2121-0 (brožováno) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 3. K historickosrovnávacímu studiu slovanských jazyků : sborník projevů z konference o historickosrovnávacím studiu slovanských jazyků, která se konala 28 ledna až 2. února 1957 v Olomouci a v Praze / [vědecký redaktor Jiří Daňhelka] . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1958 . 202 s .   [2, z toho volných 2]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Sklad 10200
 4. Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére : 20. slovenská onomastická konferencia Banská Bystrica 26. - 28. júna 2017 : zborník referátov / editori Alexandra Chomová, Jaromír Krško, Iveta Valentová  Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019 . 539 stran . ISBN 978-80-224-1732-7 (brožováno) .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 5. Možné světy v humanitních vědách, v umění a v přírodních vědách : sborník příspěvků z Nobelova sympozia 65 / Sture Allén (ed.) ; [z anglického originálu ... přeložil Lubomír Doležel] . Praha : Academia, 2012 . 580 s . ISBN 978-80-200-2167-0 (brož.) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 6. Proceedings of the conference Item order in natural languages : Prague, August 16-18, 1994 / edited by Bohumil Palek ; advisory editors František Daneš, Osamu Fujimura, Jiří V. Neustupný . Prague : Karolinum, 1995 . 415 s . http://toc.nkp.cz/NKC/200706/contents/nkc20071713763_1.pdf .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 7. Proceedings of the conference Linguistics and phonetics: prospects and applications : Prague, August 27-31,1990 / edited by Bohumil Palek and Přemysl Janota. I . Prague : Karolinum, 1991 . 325 s .   [3, z toho volných 3]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0300
 8. Proceedings of the conference Linguistics and phonetics: prospects and applications : Prague, August 27-31,1990 / edited by Bohumil Palek and Přemysl Janota. II . Prague : Karolinum, 1991 . s 329-578 .   [3, z toho volných 3]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0300
 9. Textika a štylistika : zborník príspevkov z celoštátnej štylistickej konferencie Bratislava 29.-31.1.1986 . Bratislava : Univerzita Karlova, 1989 . 292s . ISBN 80-223-0000-4 : .   [2, z toho volných 2]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0200
 10. Typology: prototypes, item orderings and universals : proceedings of the conference held in Prague, August 20-22, 1996 / edited by Bohumil Palek ; advisory editors Osamu Fujimura, Jiří V. Neustupný . Prague : Karolinum, 1977 [i.e. 1997] . 537 s .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100