Výsledky vyhledávání

 1. Axiologická dimenze folkloru v kontextu hudební pedagogiky / Jiří Kusák .
  In: Systémové pojetí kultury. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Systémové pojetí kultury. s. 261-264 .
  článek

  článek

 2. Dvě studie k dějinám české hudební výchovy / Miloslav Veleta .
  In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové [130 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1978. s. 5-51 : noty .
  článek

  článek

 3. Hudba hrou / Iveta Pavlíková .
  In: Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. s. 109-111 .
  článek

  článek

 4. Hudba jako "svět jinakosti?!" aneb Proč "být jiný" ve světě hudby není vůbec na škodu / Veronika Ševčíková .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7464-660-7 (brož.). S. 96-111 (nečíslované strany) .
  článek

  článek

 5. Jak přistupovat k dětskému zpěvu a verbálnímu projevu kreativně / Zuzana Bubeníčková .
  In: Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. V Liberci : Technická univerzita, 2008 [235 s.]. ISBN 978-80-7372-422-1 (brož.). S. 55-57 .
  článek

  článek

 6. K problematice vnímání a hodnocení hudby žáky 6. - 9. ročníku základní devítileté školy / Jiří Skopal .
  In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové [130 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1978. s. 91-129 : il. .
  článek

  článek

 7. Komenského pojetí hudební výchovy / Miloslav Veleta .
  In: Jan Amos Komenský [94 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1972. S. 75-81 .
  článek

  článek

 8. Některé východočeské kantorské rody a česká hudebně výchovná tradice / Miloslav Veleta .
  In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové [179 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1971. s. 5-66 : noty .
  článek

  článek

 9. Problematika inklúzie hudobne nadaných rómskych žiakov v umeleckom vzdelávaní / Margaréta Osvaldová .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7464-660-7 (brož.). S. 112-129 (nečíslované strany) .
  článek

  článek

 10. Příspěvek ke studiu historie hudební výchovy ve východních Čechách / Miloslav Veleta .
  In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové [90 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1969. s. 9-34 .
  článek

  článek