Výsledky vyhledávání

 1. Aplikace projektové metody do výuky Informatiky : kvalitativní výzkum na základní škole / Miroslava Huclová .
  In: IMEA 2012 [59 s. +]. ISBN 978-80-7435-185-3 (brož.) IMEA 2012. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 27 .
  článek

  článek

 2. Bezpečnost informačních systémů / Milan Hála .
  In: E-learning 2007. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2007. s. 55-60 .
  článek

  článek

 3. Cisco CCNA jako podpora výuky předmětu PSITE / Miloslav Feltl, Vladimír Soběslav, Agáta Bodnárová .
  In: E-learning 2007. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2007. s. 241-245 .
  článek

  článek

 4. Co a jak v informatice - nejen o multimediálních studijních oporách na ZŠ/SŠ / Vlasta Rabe .
  In: E-learning 2005. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2005. s. 358-362 .
  článek

  článek

 5. Didaktické možnosti využívání virtuálních počítačů ve výuce / Jiří Dostál .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [215 s.]. ISBN 978-80-7041-764-5 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. s. 47-51 .
  článek

  článek

 6. Elearningová opora k předmětu Operační systémy / Jan Přichystal, Ludmila Kunderová .
  In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2011 [214 s.]. ISBN 978-80-7435-153-2 (brož.) E-learning 2011. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 33-37 : 2 obr. .
  článek

  článek

 7. Elearningová opora k předmětu Teoretická informatika / Tomáš Foltýnek .
  In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2011 [214 s.]. ISBN 978-80-7435-153-2 (brož.) E-learning 2011. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 9-14 : 3 obr. .
  článek

  článek

 8. Elearningová opora k předmětu Teoretické základy informatiky / Jana Andrýsková, Tomáš Foltýnek .
  In: eLearning 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2009. s. 94-99 : il. .
  článek

  článek

 9. E-learningová opora k předmětu Výpočetní technika a algoritmizace II / Tomáš Foltýnek, Jana Andrýsková .
  In: eLearning 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2009. s. 17-22 : il. .
  článek

  článek

 10. Elektronické testy pro výuku informatiky = Electronic tests for teaching information science / Josef Botlík .
  In: Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. 7. ročník mezinárodní konference Alternativní metody výuky 2009. s. 11 .
  článek

  článek