Výsledky vyhledávání

 1. College and research libraries : CRL . Chicago, US. : Association of College and Research Libraries, 1939- . sv . ISSN 0010-0870 .
  časopis

  časopis

 2. Matematika, fyzika, informatika : časopis pro výuku na základních a středních školách . Praha : Prometheus, 1991/92-2012 . sv . ISSN 1210-1761 .
  časopis

  časopis

 3. Rozhledy matematicko-fyzikální : časopis pro studující středních škol a zájemce o matematiku, fyziku, informatiku . Praha : Jednota českých matematiků a fyziků, 1957[1921]- . sv . ISSN 0035-9343 . http://class.pedf.cuni.cz/NewSUMA/Default.aspx?PorZobr=19&PolozkaID=21&ClanekID=162 .
  Rozhledy matematicko-fyzikální

  časopis

 4. Systémová integrace : časopis České společnosti pro systémovou integraci . Praha : Česká společnost pro systémovou integraci, 1994- . sv . ISSN 1210-9479 .
  Systémová integrace

  časopis