Výsledky vyhledávání

 1. Beiträge zur germanistischen Pädagogik : Sammelband der internationalen Koferenz "II. Königgrätzer Linguistik- und Literaturtage" : Tradition und Perspektiven des Deutschunterrichts in Europa : 29.-31.10.2008 Hradec Králové. Band IV, Sektion Linguistik / Jana Ondráková, Jürgen Beyer, Petra Besedová (Hg.) . Hradec Králové : Gaudeamus, 2009 . 130 s . ISBN 978-80-7435-022-1 (brož.) .   [2, z toho volných 1, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
 2. Beiträge zur germanistischen Pädagogik : Sammelband der internationalen Koferenz "II. Königgrätzer Linguistik- und Literaturtage" : Tradition und Perspektiven des Deutschunterrichts in Europa : 29.-31.10.2008 Hradec Králové. Band IV, Sektion Didaktik / Jana Ondráková, Jürgen Beyer, Petra Besedová (Hg.) . Hradec Králové : Gaudeamus, 2009 . 211 s . ISBN 978-80-7435-024-5 (brož.) .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 3. Deutsch als fachbezogene Fremdsprache in Grenzregionen / herausgegeben von Boris Blahak und Clemens Piber . Bratislava : Ekonóm, 2008 . 322 s . ISBN 978-80-225-2606-7 (brož.) .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 4. Deutsch an der Grenze / herausgegeben von Michaela Voltrová, Thomas Stahl, Clemens Tonsern  Pilsen : Západočeská univerzita v Plzni, 2016 . vi, 200 stran . ISBN 978-80-261-0443-8 (brožováno) .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 5. Didaktik des Deutschen als Fremdsprache in Lehre und Forschung / Věra Janíková (ed.) . Brno : Masarykova univerzita, 2007 . 107 stran . ISBN 978-80-210-4462-3 (brožováno) .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 6. Lingua Germanica 2006 / Zlata Hokrová, editor ; Věra Höppnerová, recenzent . Plzeň : Vlasta Králová, 2006 . 109 s . ISBN 80-87025-06-7 (brož.) .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 7. Lingua Germanica 2008 : sborník z konference : otázky česko-německých a německo-českých jazykových, literárních a kulturně-historických vztahů / editor Lenka Adámková . Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2008 . 136 s . ISBN 978-80-7043-732-2 (brož.) .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000