Výsledky vyhledávání

 1. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis - Gymnica, Supplementum 1: UNIFITTEST (6-60) : tests and Norms of Motor Performance and Physical Fitness in Youth and in Adult Age . Olomouc : Univerzita Palackého, 1995 . 108 s . ISBN 80-7067-581-0 : .   [23, z toho volných 20, prezenčně 2]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK02010
  Prezenčně2000
 2. Antropomotorika / Blahoslav Komešník  Hradec Králové : Gaudeamus, 1995 . 154 stran . ISBN 80-7041-289-5 (brožováno) .   [23, z toho volných 17, prezenčně 2]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK01740
  Prezenčně2000
 3. Antropomotorika. 1 . Košice : Pedagogická fakulta, 1985 . 310 s .   [2, z toho volných 2]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0200
 4. Antropomotorika. 2 . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1988 . 179 s .   [4, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0130
 5. Antropomotorika : 6. cvičení AM. Příloha / Blahoslav Komeštík  Hradec Králové : Gaudeamus, 1995 . 24 stran . ISBN 80-7041-289-5 (božováno) .   [24, z toho volných 22, prezenčně 2]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK02200
  Prezenčně2000
 6. Antropomotorika : pro studující tělesnou výchovu . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1984 . 259 s .   [3, z toho volných 2]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0210
 7. Aplikace fyzické antropologie v tělesné výchově a sportu : (příručka funkční antropologie) / J. Riegerová, M. Ulbrichová . Olomouc : Univerzita Palackého, 1993 . 185 s, 5 s příl . ISBN 80-7067-307-9 (brož.) : .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 8. Aplikace fyzické antropologie v tělesné výchově a sportu : příručka funkční antropologie / Jarmila Riegerová, Miroslava Přidalová, Marie Ulbrichová . Olomouc : Hanex, 2006 . 262 s, [5] s tab . ISBN 80-85783-52-5 (brož.) .   [2, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Prezenčně1000
 9. Kinantropologie : (diskuze o pojmech, výzkumu a studiu) / Blahoslav Komeštík  Hradec Králové : Gaudeamus, 1998 . 65 stran . ISBN 80-7041-686-6 (brožováno) .   [14, z toho volných 10, prezenčně 2]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK01020
  Prezenčně2000
 10. Kinantropologie - antropomotorika - metodologie / Blahoslav Komeštík . Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2006 . 64 s . ISBN 80-244-1284-5 (brož.) .   [5, z toho volných 2, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0220
  Prezenčně1000