Výsledky vyhledávání

 1. Aesthetic education from the aspect of special education and complex rehabilitation of individuals with special educational needs / Hedviga Gregušová .
  In: Komunikace a handicap. Komunikace a handicap II. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [1 CD (229 s.)]. ISBN 978-80-7435-386-4 (brož.). S. 290-298 .
  článek

  článek

 2. Aktuální úkol speciální pedagogiky - komprehenzívní a integrativní speciální pedagogika raného věku : (KaISP raného věku) / Zdenka Šándorová .
  In: Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. s. 171-174 .
  článek

  článek

 3. "Alternativní" terapie ve speciální pedagogice / Pavel Zikl .
  In: Speciální pedagogika [278 s.]. ISBN 978-80-7435-132-7 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 130-140 : 1 obr. .
  článek

  článek

 4. Analýza současné praktické výuky ve školní zdravotní tělesné výchově na školách v Královéhradeckém regionu / Martin Jílek ... [et al.] .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 83-87 .
  článek

  článek

 5. Česká speciální pedagogika mezi léty 1909 a 2009 / Boris Titzl .
  In: Speciální pedagogika [278 s.]. ISBN 978-80-7435-132-7 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 47-58 .
  článek

  článek

 6. Děti s postižením v MŠ / Pavel Zikl .
  In: Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. s. 175-179 .
  článek

  článek

 7. Diagnoza dla rozwoju w inkluzyjnych założeniach i praktycznych rozwiązaniach polskiej pedagogiki specjalnej = Diagnosis of Polish special education for the development in inclusion assumptions and practical solutions / Krystyna Barłóg .
  In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016 [128 s.]. ISBN 978-80-7464-862-5. S. 68-78 .
  článek

  článek

 8. Diference užití herních pohybových aktivit v prostředí mentálně postižených / Jan Křiček .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 123-126 .
  článek

  článek

 9. Dítě s kombinovaným postižením v ZŠ / Pavel Zikl .
  In: Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. s. 55-56 .
  článek

  článek

 10. Edukace osob s narušenou komunikační schopností v kontextu současného pojetí terminologie, diagnostiky a intervence v logopedii / Kateřina Vitásková .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 299-302 .
  článek

  článek