Výsledky vyhledávání

 1. Otázky defektologie : časopis pro teorii a praxi na školách a v zařízeních pro mládež vyžadující zvláštní péči . Praha : Ministerstvo školství ČSR, 1958-1988 . 27 sv . ISSN 0231-7869 .
  časopis

  časopis

 2. Rolnička : zpravodaj pro rodiče . České Budějovice : Středisko rané péče, 19?- . sv .
  časopis

  časopis

 3. Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky . Praha : Pedagogická fakulta UK, 1990- . sv . ISSN 1211-2720 .
  Speciální pedagogika

  časopis

 4. Teorie a praxe speciální pedagogiky : časopis pro pracovníky na školách a zařízeních pro mládež vyžadující zvláštní péči . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1988-1990 . sv . ISSN 0862-4569 .
  časopis

  časopis