Výsledky vyhledávání

 1. IV meždunarodnyj sjezd slavistov : materialy diskussiji. Tom vtoroj, Problemy slavjanskogo jazykoznanija . Moskva : Izdatelstvo Akademiji nauk SSSR, 1962 . 529 s .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Sklad 10100
 2. Konference mladých slavistů II : slavistika dnes: vlivy a kontexty : říjen 2006 / editoři Marek Příhoda, Hana Vaňková . Červený Kostelec : Pavel Mervart ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, 2008 ; Praha . 547 s . ISBN 978-80-86818-68-9 (brož.) .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 3. Praha a Lužičtí Srbové = Praha a Serbja sborník z mezinárodní vědecké konference ke 140. výročí narození Adolfa Černého (Praha 25.-26.11.2004) . Praha : Masarykův ústav Akademie věd České republiky, 2005 . 274 s . ISBN 80-86495-28-0 .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 4. Slavistika v moderním světě : Konference Mladých slavistů III, říjen 2007 / editoři: Marek Příhoda, Hana Vaňková . Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2008 ; Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy . 351 s . ISBN 978-80-86818-69-6 (brož.) .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 5. Slavistika v premenách času : (štúdie z jazykovednej a literárnovednej komparatistiky) : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 23.-24. apríla 2009 pri príležitosti ... / [vedecká redaktorka Júlia Dudášová] . Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2009 . 427 s . ISBN 978-80-555-0041-6 (váz.) .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 6. Slovanské jazyky a literatury : hledání identity / editoři Marek Příhoda a Hana Vaňková . Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2009 ; Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze . 359 s . ISBN 978-80-87378-10-6 (brož.) .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 7. Sociokultúrne aspekty v slovanských jazykoch : zborník príspevkov z 3. medzinárodnej vedeckej konferencie v cykle Slovanské jazyky v sociolingvistickom ponímaní Komisie pre sociolingvistiku pri Medzinárodnom komitéte slavistov, konanej 5.-6.9.2016 v Banskej Bystrici / editor Vladimír Patráš  Banská Bystrica : Belianum, 2017 . 191 stran . ISBN 978-80-557-1358-8 (vázáno) .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000