Výsledky vyhledávání

 1. Hra jako prostředek poznání a pochopení osobnosti dítěte se sluchovým postižením / Věra Kotková, Iva Doubková .
  In: Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Aktuální proměny a vize v předškolní výchově. s. 153-164 .
  článek

  článek

 2. Hry v hodinách chemie / Bořivoj Jodas - Martina Jandová .
  In: Aktuální otázky výuky chemie [373 s.]. ISBN 80-7041-437-5 Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 185-189 : 2 příl. .
  článek

  článek

 3. Pojetí výuky her na KRCR FIM Univerzity Hradec Králové / Jan Hejnic .
  In: Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka na téma Optimální působení tělesné zátěže [360 s.]. ISBN 80-7041-388-3 Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. S. 312-317 .
  článek

  článek

 4. Spirituálne a filozofické témy pri praktickej práci s mladými ľud'mi / Peter Tavel, Gabriela Šarníková .
  In: Mládež a hodnoty 2010. Olomouc : Hanex, 2010 [231 s.]. ISBN 978-80-7409-035-6. S. 195-212 .
  článek

  článek