Výsledky vyhledávání

 1. Agentový model dopravy : porovnání křižovatky a kruhového objezdu = Agent-based traffic simulation : roundabout compared with intersection / Richard Cimler, Kamila Olševičová .
  In: Sborník příspěvků z letní školy Mezioborové přístupy informatiky a kognitivní vědy [149 s.]. ISBN 978-80-7435-137-2 (brož.) Mezioborové přístupy informatiky a kognitivní vědy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 104-107 : 2 obr. .
  článek

  článek

 2. Daňová podpora ekologické osobní dopravy = Tax support of environmental personal transport / Pavel Jedlička, Vít Jedlička .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2016 [232 s.]. ISSN 2464-6032. S. 98-104 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2016_2.pdf .
  článek

  článek

 3. Informácia v manažmente dopravy - informačné systémy v doprave = Information in transport management - information system in transport / Vladimír Taraba .
  In: Hradecké ekonomické dny 2010 [277 s.]. ISBN 978-80-7435-041-2 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 174-177 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2010_II.pdf .
  článek

  článek

 4. Management kvality integrovaných a intermodálních dopravních systémů / Nina Kudláčková, David Tilkeridis, Alexander Chlaň .
  In: Sborník abstraktů z 6. ročníku doktorandské konference IMEA 2006 [83 s. + 1 CD-ROM]. ISBN 80-7041-164-3 IMEA 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. s. 32 .
  článek

  článek

 5. Návrh predikčního modelu pomocí dopředných neuronových sítí v prostředí Clementine / Miloslava Bartoníčková .
  In: Kognice 2005. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Kognice 2005. s. 5-14 .
  článek

  článek

 6. Politické a ekonomické súvislosti rozvoja dopravnej obslužnosti VÚC v SR = Political and economic context of the transport service development of VÚC in Slovakia / Ján Králik .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [469 s.]. ISBN 978-80-7435-367-3 (brož.). S. 92-98 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_2.pdf .
  článek

  článek

 7. Polityka transportowa jako element polityki regionalnej UE (realizacja w warunkach gospodarki polskiej) = Policy on transportation as an element of EU regional policy (realization in Polish economy conditions) / Jadwiga Rudek .
  In: Hradecké ekonomické dny 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Hradecké ekonomické dny 2008. s. 126 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2008.pdf .
  článek

  článek

 8. Postavení a funkce dopravy v nové ekonomice = The transport position and function ih the new economy / Jan Eisler, Vladislava Jedličková .
  In: Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Hradecké ekonomické dny 2009. s. 105-109 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2009_I.pdf .
  článek

  článek

 9. Postgraduate studies concerning road safety as a much desired form for candidates for driver examiners education / Roman Użdzicki .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 160-163 : 2 tab. .
  článek

  článek

 10. Regionální rozvoj a dopravní infrastruktura / Zbyněk Kuna .
  In: Hradecké ekonomické dny 2003 [198 s.]. ISBN 80-7041-845-1 Hradecké ekonomické dny 2003. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 81-86 : 6 tab. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2003.pdf .
  článek

  článek