Výsledky vyhledávání

 1. Čtení knih nebo sledování televize? / Jana Doležalová .
  In: Rodinná a sexuální výchova [154 s.]. ISBN 80-7041-317-4. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 78-88 : 4 grafy .
  článek

  článek

 2. Developing motivation for extensive reading / Olga Vraštilová, Pavla Fejfarová and Pavla Machová .
  In: Children's literature in English at the turn of the Millennium [235 s.]. ISBN 80-7041-940-7 International Biennial Conference on Children's Literature in English. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. S. 194-197 .
  článek

  článek

 3. Dynamika vývinu čítania a písania u detí s dobrými a slabými výkonmi vo fonematickou uvedomovaní = The dynamics of reading and writing development of children with good and poor performances in phoneme awareness / Martina Zubáková, Marína Mikulajová .
  In: Komunikace a handicap. Komunikace a handicap II. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [1 CD (229 s.)]. ISBN 978-80-7435-386-4 (brož.). S. 113-125 .
  článek

  článek

 4. Hlavní faktory ovlivňující dítě 21. století v rozvoji čtenářské gramotnosti / Bartošová Iva .
  In: Dítě předškolního věku a jeho paidagogos [98 s. +]. ISBN 978-80-7041-647-1 (brož.) Dítě předškolního věku a jeho paidagogos. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 65 .
  článek

  článek

 5. Inovativní přístup v hodnocení chyb a sebekorekci při čtení / Ivana Hořínková .
  In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. V Ostravě: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016 [1 CD-ROM (110 stran)]. ISBN 978-80-7464-863-2. S. 47-54 .
  článek

  článek

 6. Linguistic competence and CmapTools / Lorentta Del Tutto, and Liviana Giombini .
  In: Kognice 2005. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Kognice 2005. s. 186-197 .
  článek

  článek

 7. Moderní trendy ve vzdělávání studentů s vadami sluchu - čtení : (praktické náměty) / Andrea Hudáková .
  In: Nové trendy v oblasti sekundárního a terciárního vzdělávání sluchově postižených. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Nové trendy v oblasti sekundárního a terciárního vzdělávání sluchově postižených. s. 16-22 .
  článek

  článek

 8. Využití metodiky M. M. Clayové v české edukaci / Radana Metelková Svobodová .
  In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. V Ostravě: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016 [1 CD-ROM (110 stran)]. ISBN 978-80-7464-863-2. S. 36-46 .
  článek

  článek