Výsledky vyhledávání

 1. Sexuální a multikulturní výchova v sociálně odlišném prostředí = Sexual and multicultural education in socially different environment / Šárka Čížková, Kamil Janiš .
  In: Identita migrantů z východní Evropy a jejich integrace v českém prostředí [141 s.]. ISBN 978-80-7435-169-3 (brož.) Identita migrantů z východní Evropy a jejich integrace v českém prostředí. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. S. 82-92 .
  článek

  článek

 2. Sexuálna výchova v pomáhajúcich profesiách v etických kontextoch / Dagmar Marková .
  In: Etika sociální práce [488 s.]. ISBN 978-80-7435-037-5 (brož.) Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 475-482 : 2 grafy, 6 tab. .
  článek

  článek

 3. Sexuální výchova a romány pro mládež [elektronický zdroj] : dva příklady z americké homosexuální literatury / Roman Trušník .
  In: Moravský regionální kongres k sexuální výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sborník referátů 3. Moravského regionálního kongresu k sexuální výchově a II. Krajské konference k primární prevenci sociálně patologických jevů .
  článek

  článek

 4. Nové aspekty sexuálního obtěžování [elektronický zdroj] / Radim Uzel .
  In: Moravský regionální kongres k sexuální výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sborník referátů 3. Moravského regionálního kongresu k sexuální výchově a II. Krajské konference k primární prevenci sociálně patologických jevů .
  článek

  článek

 5. Škola – rodina a sexuální výchova / Irena Loudová, Kamil Janiš .
  In: Sexuality. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sexuality. s. 94-98 .
  článek

  článek

 6. Konštrukcie sexuálnej výchovy u budúcich sociálnych pracovníkov a pracovníčok / Dagmar Marková, Martina Hrozenská .
  In: Sexuality. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sexuality. s. 122-129 .
  článek

  článek

 7. Sexuální výchova v proměnách současné školy v České republice / Eva Marádová .
  In: Sexuality. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sexuality. s. 111-122 .
  článek

  článek

 8. Výchova k partnerstvu a sexuálna výchova osôb s mentálnym postihnutím / Eva Števková .
  In: Sexuality. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sexuality. s. 168-176 .
  článek

  článek

 9. Aktuální problémy sexuální výchovy v České republice / Radim Uzel .
  In: Sexuality. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sexuality. s. 178-181 .
  článek

  článek

 10. Primární prevence ve střední škole z pohledu školní metodičky prevence [elektronický zdroj] / Alena Pekařová .
  In: Moravský regionální kongres k sexuální výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sborník referátů 3. Moravského regionálního kongresu k sexuální výchově a II. Krajské konference k primární prevenci sociálně patologických jevů .
  článek

  článek