Výsledky vyhledávání

 1. Analýza cen benzínu a nafty v ČR = Analysis of the petrol and naphtha prices in the Czech Republic / Vladimír Hajko .
  In: Hradecké ekonomické dny 2013 [388 s.]. ISBN 978-80-7435-249-2 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2013. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 169-174 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2013_1.pdf .
  článek

  článek

 2. Analýza faktorů růstu inkasa daně z přidané hodnoty = The analysis of determinants of growth of value added tax collections / Pavel Jedlička, Jaroslav Kovárník .
  In: Hradecké ekonomické dny 2013 [388 s.]. ISBN 978-80-7435-249-2 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2013. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 275-280 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2013_1.pdf .
  článek

  článek

 3. Daňová reforma v Slovenskej republike a jej dôsledky pre fyzické osoby / Vincent Šoltés, Mária Šoltésová .
  In: Hradecké ekonomické dny 2005. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Hradecké ekonomické dny 2005. s. 252-255 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2005.pdf .
  článek

  článek

 4. Daňové aspekty dvoch susedných stredoeurópskych štátov, s dôrazom na daň z príjmu fyzických osôb = Tax aspects of two neighboring Central European countries, with an emphasis on the personal income tax / Alžbeta Suhányiová, Ladislav Suhányi, Martina Mokrišová, Jarmila Horváthová .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [407 stran]. ISBN 978-80-7435-548-6. S. 145-154 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_3.pdf .
  článek

  článek

 5. Daňové zatížení živnostenského podnikání / Pavel Jedlička .
  In: Hradecké ekonomické dny 2007. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hradecké ekonomické dny 2007/I. s. 255-261 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2007_I.pdf .
  článek

  článek

 6. Dopady fiskálních politik na geografickou alokaci FDI / Lukáš Moravec .
  In: Hradecké ekonomické dny 2007. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hradecké ekonomické dny 2007/II. s. 68-71 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2007_II.pdf .
  článek

  článek

 7. Dopady zavedenia dane z motorových vozidiel podľa novej legislatívy = Effects of engine vehicle tax introduction according to a new legislation / Viera Ölvecká .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2016 [232 s.]. ISSN 2464-6032. S. 147-152 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2016_2.pdf .
  článek

  článek

 8. Ekonomická efektívnosť platenia dane z pridanej hodnoty z hľadiska podnikateľských subjektov = The impact of value added-tax : to financial management of enterprises / Eva Sopková .
  In: Hradecké ekonomické dny 2009 [163 s.]. ISBN 978-80-7041-443-9 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 142-147 : 2 tab. .
  článek

  článek

 9. FATCA from the US, EU and Czech perspectives - governments of the world for tax compliance, unite!? / Radka MacGregor Pelikánová, Eva Daniela Cvik .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Economic Days [411 s.]. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016. ISSN 2464-6059. ISBN 978-80-7435-634-6. S. 95-105 (tištěný sborník), s. 550-560 (online zdroj) . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2016_1.pdf .
  článek

  článek

 10. Changes in tax laws and the method of perception by citizens in the Czech Republic / Zubr Václav, Kolerová Karolína .
  In: Hradec Ekonomic Days 2013 [549 s.]. ISBN 978-80-7435-251-5 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2013. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 539-549 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2013_3.pdf .
  článek

  článek