Výsledky vyhledávání

 1. Aktuální obraz postavení logopedie s akcentem na jedince se sluchovým postižením / Alena Hanáková, Miloň Potměšil, Eva Urbanovská .
  In: Komunikace a handicap [491 s.]. ISBN 978-80-7435-161-7 (brož.) Komunikace a handicap. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 261-273 : 10 grafů .
  článek

  článek

 2. Bude logopedická terapia úspešná a komunikačný problém vyriešený? / Aurélia Kerekrétiová .
  In: Komunikace a handicap [491 s.]. ISBN 978-80-7435-161-7 (brož.) Komunikace a handicap. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 135-142 .
  článek

  článek

 3. Diagnostika afázie jako východisko logopedické intervence / Milena Košťálová .
  In: Komunikace a handicap [491 s.]. ISBN 978-80-7435-161-7 (brož.) Komunikace a handicap. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 211-215 .
  článek

  článek

 4. Dysfagie a logopedická intervence / Karel Neubauer, Lenka Neubauerová .
  In: Speciální pedagogika [278 s.]. ISBN 978-80-7435-132-7 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 173-181 : 1 tab. .
  článek

  článek

 5. Edukace osob s narušenou komunikační schopností v kontextu současného pojetí terminologie, diagnostiky a intervence v logopedii / Kateřina Vitásková .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. Zdravotně postižení - programy pro 21. století. s. 299-302 .
  článek

  článek

 6. Hudba, slovo, pohyb. Logorytmika v práci s předškolními dětmi / Lidia Kataryńczuk-Mania .
  In: Komunikace a handicap [491 s.]. ISBN 978-80-7435-161-7 (brož.) Komunikace a handicap. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 236-251 .
  článek

  článek

 7. Hudba, slovo, pohyb. Logorytmika v práci s předškolními dětmi / Lidia Kataryńczuk-Mania .
  In: Komunikace a handicap [491 s.]. ISBN 978-80-7435-161-7 (brož.) Komunikace a handicap. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 252-258 .
  článek

  článek

 8. Hudebně-pohybová terapie s prvky logopedické stimulace u klientů s kombinovaným postižením / Kristýna Krahulcová, Alena Říhová, Eva Urbanovská .
  In: Komunikace a handicap [491 s.]. ISBN 978-80-7435-161-7 (brož.) Komunikace a handicap. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 440-448 .
  článek

  článek

 9. Informace o činnosti Asociace logopedů ve školství, o.s. / Alexandr Bednář .
  In: Komunikace a handicap [491 s.]. ISBN 978-80-7435-161-7 (brož.) Komunikace a handicap. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 394-399 .
  článek

  článek

 10. Inklúzia verzus logopédia / Viktor Lechta .
  In: Komunikace a handicap [491 s.]. ISBN 978-80-7435-161-7 (brož.) Komunikace a handicap. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 337-342 .
  článek

  článek