Výsledky vyhledávání

 1. Participace logopedů v komplexní terapii dětí s koktavostí na příkladu polských výzkumů = Participation of speech therapists in the complex therapy of childrem with stuttering on the example of Polish studies / Ewa M. Skorek .
  In: Komunikace a handicap. Komunikace a handicap II. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [1 CD (229 s.)]. ISBN 978-80-7435-386-4 (brož.). S. 54-61 .
  článek

  článek


 2. Vývoj artikulace a řečových schopností u dětí v počátku školní docházky, opomíjené a zásadní téma české logopedie = Development of articulation and speech ability of children in time start of school attendance, neglected and fundamental topic of Czech speech therapy / Karel Neubauer, Vladimíra Vondráčková .
  In: Komunikace a handicap. Komunikace a handicap II. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [1 CD (229 s.)]. ISBN 978-80-7435-386-4 (brož.). S. 62-69 .
  článek

  článek


 3. Vývin morfematického uvedomovania v predškolskom a mladšom školskom veku u detí s narušeným vývinom reči = The morphological awareness development at the pre-school age and the younger school age in children with specific language impairment / Ivana Miklošová, Marína Mikulajová .
  In: Komunikace a handicap. Komunikace a handicap II. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [1 CD (229 s.)]. ISBN 978-80-7435-386-4 (brož.). S. 70-85 .
  článek

  článek


 4. Realizacja pomysłów dziecka jako strategia stymulacji jego mowy i komunikacji = Following the ideas of a child as a strategy of language and communication stimulation / Iwona Nowakowska-Kempna .
  In: Komunikace a handicap. Komunikace a handicap II. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [1 CD (229 s.)]. ISBN 978-80-7435-386-4 (brož.). S. 86-99 .
  článek

  článek


 5. Narušení neverbální komunikace u osob s poruchami autistického spektra s akcentem na deficity zasahující zrakový kontakt v reflexi logopedů ČR = Impaired of nonverbal communication persons with disorders autistic spectrum, with accent on deficits intercurrent visual contact in reflection speech therapist ČR / Kateřina Vitásková, Alena Říhová .
  In: Komunikace a handicap. Komunikace a handicap II. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [1 CD (229 s.)]. ISBN 978-80-7435-386-4 (brož.). S. 100-112 .
  článek

  článek


 6. K úrovni opakování vět, porozumění slovní úloze a tvorbě slovní úlohy žáky 3. ročníku ZŠ a základní školy logopedického typu = Toward the level of the repetition of sentences, comprehension of mathematical word problems and creating of word problems by pupils themselves at 3rd grade pupils at elementary school and speech and language elementary school / Renata Mlčáková .
  In: Komunikace a handicap. Komunikace a handicap II. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [1 CD (229 s.)]. ISBN 978-80-7435-386-4 (brož.). S. 126-141 .
  článek

  článek


 7. Logopedická intervence v kontextu služby sociální prevence rané péče – kazuistika = Speech therapy intervention in the context of social prevention services, early intervention / Zdenka Šándorová .
  In: Komunikace a handicap. Komunikace a handicap II. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [1 CD (229 s.)]. ISBN 978-80-7435-386-4 (brož.). S. 156-164 .
  článek

  článek


 8. Opožděný vývoj řečových schopností a syndrom vývojové dysfázie – program dlouhodobé terapeutické intervence = The delay of development speech ability and syndrome of developmental dysphasia - programme long - term therapeutic intervention / Karel Neubauer, Iveta Vaňková, Andrea Nohejlová .
  In: Komunikace a handicap. Komunikace a handicap II. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [1 CD (229 s.)]. ISBN 978-80-7435-386-4 (brož.). S. 165-172 .
  článek

  článek


 9. Využití programu integračních cvičení Sally Goddardové-Blytheové v terapii dětí s komunikačními poruchami = Wykorzystanie programu Ćwiczeń Integrujących Sally Goddard Blythe w terapii zaburzeń komunikacyjnych u dzieci = The usage of Integrating Exescices by Sally Goddard Blythe in the therapy of children’s communicative disorders / Aneta Rudzińska-Rogoża .
  In: Komunikace a handicap. Komunikace a handicap II. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [1 CD (229 s.)]. ISBN 978-80-7435-386-4 (brož.). S. 173-181 .
  článek

  článek


 10. Specializovaný logopedický počítačový program MENTIO a rozvoj řečové komunikace dětí se závažným psycho-motorickým opožděním = Specialized speech therapy computer programme MENTIO and development of speech communication of children with relevant psycho-motor delay / Lenka Neubauerová, Michaela Filounková, Adéla Pospíšilová .
  In: Komunikace a handicap. Komunikace a handicap II. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [1 CD (229 s.)]. ISBN 978-80-7435-386-4 (brož.). S. 181-195 .
  článek

  článek